Meer weten? informatie@fondsen.org

CBR doet onderzoek naar autorijden en epilepsie

2 oktober 2018

In de maand oktober voeren het CBR en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uit over autorijden en epilepsie. Dit onderzoek is bedoeld om in kaart te brengen wat de ervaringen zijn met autorijden met epilepsie en aan welke informatie behoefte is op dit gebied. Met de uitkomsten van het onderzoek wil het CBR haar informatievoorziening verbeteren. Het Epilepsiefonds nodigt u van harte uit om aan dit onderzoek mee te doen.

Het invullen van de online vragenlijst duurt slechts 10 minuten. Uw deelname is geheel anoniem, er wordt niet naar uw naam of adresgegevens gevraagd. Hierdoor kunnen uw antwoorden niet worden gekoppeld aan uw persoon. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgDNA, een onafhankelijk meetbureau. Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u e-mailen naar info@zorgdna.nl.

Om mee te doen klikt u op de volgende link, of kopieert u de link in uw browser: https://bit.ly/2xJGCPq.

Over het CBR

Het CBR is de instantie die in Nederland verantwoordelijk is voor het afnemen van rijexamens en het beoordelen of mensen medisch geschikt zijn om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen. In de (Europese) wet is vastgelegd dat het CBR bij mensen met epilepsie regelmatig moet beoordelen of het veilig is om aan het verkeer te kunnen deelnemen. Het CBR wil mensen met epilepsie op een goede manier informeren en adviseren, zodat zij zelf de juiste keuzes kunnen maken.

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633