Meer weten? informatie@fondsen.org

Chris Nolet benoemd tot Cavaliere dell’ Ordine di San Silvestro Papa

Drs. Chris. M. Nolet, oud-voorzitter van Sint Laurensfonds, is op 15 maart 2018 benoemd tot Cavaliere dell’ Ordine di San Silvestro Papa (Ridder in de Orde van Sint Silvester). Chris Nolet ontving de hoge Pauselijke onderscheiding uit handen van bisschop mgr. J. van den Hende van het bisdom Rotterdam.

Van links naar rechts op voorgrond: Mgr. J. van den Hende en drs. C.M. Nolet (oud-voorzitter Sint Laurensfonds).

Waardering

De onderscheiding is bedoeld als waardering voor zijn inzet voor de Rotterdamse samenleving en bijdrage aan de Katholieke kerk. Chris heeft altijd mens en maatschappij voorop gesteld, ook al leidde het tot een klein stapje verbetering zowel in zijn professionele leven als pastoraal (opbouw)werker maar ook in het vele charitatieve werk dat hij heeft verricht, onder meer als bestuurslid van Sint Laurensfonds.

(Van links naar rechts: drs. C. Nolet, Mgr. J. van den Hende en drs. A.A.J.J. van Wersch).

Inzet

Van 2004 tot 2006 was Chris Nolet bestuurslid van Sint Laurensfonds, dat toen nog het Sint Laurensinstituut heette. Ook van 2011 tot 2018 was hij bestuurslid. Chris was in totaal zeven jaar secretaris en bekleedde het laatste jaar de functie van voorzitter. Met zijn  kwaliteiten heeft hij een grote bijdrage geleverd aan waar Sint Laurensfonds nu voor staat. Hij heeft zich van harte ingespannen voor jeugdigen en ouderen die extra steun nodig hebben om mee te doen in de Rotterdamse maatschappij. Mede dankzij zijn inzet heeft Sint Laurensfonds veel projecten in de stadsregio Rotterdam kunnen steunen.

Fondsen.org
Strandplevier 23
2201 XJ Noordwijk
informatie@fondsen.org
KvK 34160633