Vier het leven

Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten vaak thuis. Veel ouderen verliezen zo gaandeweg het contact met anderen, met de maatschappij, met het leven. Stichting Vier het Leven zet zich in om die verbinding te herstellen. Doel is een positieve bijdrage te leveren aan het beperken van eenzaamheid en voorkomen van sociaal isolement.

Drempels wegnemen
Dit doen we door ouderen persoonlijk te begeleiden bij film-, concert-, museum- en theaterbezoek. Wij nemen de drempels weg die ouderen tegenhoudt om de deur uit te gaan. Zo faciliteren we nieuwe ervaringen die het leven de moeite waard maken.

Samen uit, samen genieten
Sociaal-culturele arrangementen lenen zich bij uitstek voor deze missie. Een mooie voorstelling dompelt je onder in een andere belevingswereld die confronteert, verleidt, verrast en ontroert. Je ontmoet bekende en nieuwe mensen en voelt je weer even écht verbonden.

Van uitsluiting naar insluiting
Veel ouderen zijn niet in staat om zelfstandig hun uitstapjes te regelen. Terwijl juist de sociale aspecten een essentiële rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van leven. Blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten is daarom essentieel.

Het kost veel moeite om anderen te ontmoeten en de deur uit te gaan. De stichting wil met dit project een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor senioren op basis van de behoefte van het individu:

  • Een nieuwe belevenis om naar uit te kijken en nog lang van na te genieten;
  • Een positieve bijdrage aan het voorkomen van sociaal isolement;
  • Nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe sociale contacten leggen en de onderlinge band verstevigen;
  • Het gevoel krijgen er weer bij te horen en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid;
  • Een nieuwe mogelijkheid tot verrijking van de geest en persoonlijke ontwikkeling.