Rijksoverheid

Meer dan 90.000 mensen werken bij de Rijksoverheid. Jong, oud, starter, senior, divers en inclusief. Van mbo tot wo-niveau. Binnen heel verschillende vakgebieden. Eén ding hebben ze gemeen: ze willen serieus werk maken van Nederland.

De Oudertelefoon

De Oudertelefoon is ontstaan vanuit de verbazing dat er nog geen oudertelefoon bestond. Laten we elkaar door lastige tijden heen helpen en samen het taboe op hulpvragen doorbreken.

De Oudertelefoon is ontstaan in maart 2020, tijdens de Corona-crisis. Het viel ons, vier vrienden en oud-collega’s van De Nationale DenkTank, op dat veel ouders onder verhoogde druk staan door de combinatie van thuis werken, zorgen en onderwijs faciliteren.

We gingen op zoek naar een initiatief dat ondersteuning biedt aan ouders en opvoeders, maar konden het niet vinden. Dus zetten we het zelf op, want zo simpel is het. Iedere ouder verdient ondersteuning en een luisterend oor. Niet alleen in tijden waarin we collectief meer onder druk staan, maar het hele jaar door. 

Zo willen we samen het taboe op hulp vragen doorbreken. Omdat we allemaal wel eens met de handen in het haar zitten, en dat niets is om je voor te schamen. Samen helpen we elkaar!

Petje af Nederland

Bij Petje af ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag de wereld. Het programma biedt kansen aan kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De kinderen vergroten hun zelfvertrouwen, ontdekken hun talenten, ontmoeten nieuwe mensen en verbreden hun perspectief voor de toekomst.

Ons doel

Met het Petje af-programma verkrijgen kinderen inzicht in hun drijfveren, interesses, talenten en mogelijkheden in de wereld. De Petje af-activiteiten dragen bij aan het beantwoorden van vragen als: waar ben ik goed in? (kwaliteiten), wat vind ik interessant? (drijfveren), wat is er te doen in de wereld? (exploratie), hoe kom ik daar? (loopbaansturing) en: wie helpt mij daarbij? (netwerk).

Aandacht voor talentontwikkeling is een belangrijke investering voor zowel het kind als de samenleving. Als een kind weet waar het goed in is en wat er mogelijk is, krijgt het zelfvertrouwen. Talenten kunnen ontplooien en met een concreet doel in hun hoofd, kunnen kinderen naar een toekomstbeeld toewerken. Zo is de kans groter dat ze gemotiveerder naar school gaan, hun diploma halen en later een passende baan vinden. Mede door de Petje af-activiteiten ontwikkelen kinderen zich tot bewuste burgers die hun talenten inzetten waarmee zij actief bijdragen aan de maatschappij.

Missie:

Petje af streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland zodat zij kunnen opgroeien tot bewuste, zelfstandige personen, die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij.

Visie:

Om gelijke kansen te creëren, biedt Petje af kinderen (10-14 jaar) wekelijks een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aan waardoor zij in aanraking komen met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Dankzij dit programma, waarin ook het gezin wordt betrokken, ontwikkelen kinderen (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst.

Het Petje af-programma

Petje af werkt met een praktijkgerichte methode gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs. Een Petje af-jaar wordt opgebouwd uit 30 zondagen verdeeld over zeven blokken van vier weken en twee talentgesprekken per jaar. Per blok komt een verschillend beroep aan bod. Centraal hierin staan praktijkervaring en de ontmoeting tussen/met onze gastdocenten. De Petje af methode stimuleert de talentontwikkeling van onze kinderen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen. Daarnaast doen we activiteiten die aan kunst, cultuur en gezond gedrag gerelateerd zijn. Geen schoolboeken voor ons dus. Petje af opent deuren die voor veel kinderen anders gesloten blijven. De vrijwillige gastdocenten hebben bewezen interessante leerervaringen voor de kinderen tot stand kunnen brengen. Andersom raken de gastdocenten tijdens het werken bekend met het talent en doorzettingsvermogen van onze kinderen.

SDG

Petje af draagt bij aan het behalven van de volgende wereldwijde Sustainable Development Goals: doel 1 (armoede), doel 4 (onderwijs) en doel 10 (ongelijkheid verminderen). Kijk voor meer informatie over deze doelen op: www.sdgnederland.nl

Nederlands Jeugdinstituut

Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Veel mensen werken aan dit doel. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij cruciaal. Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Onze kennis is voor iedereen beschikbaar.

Samen met anderen

Als Nederlands Jeugdinstituut hebben we een stevige ambitie: een gelukkige jeugd voor élk kind. Alleen samen met anderen kunnen we deze realiseren. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met iedereen die een rol speelt in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Dit zijn professionals, beleidsmakers, bestuurders en vrijwilligers. Dat zijn ook jongeren en opvoeders zelf.

Weten wat werkt

Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Dat is de kennis waar we ons op richten. Kennis wordt in verbinding met anderen gemaakt en gebruikt. Ouders, kinderen, en jongeren hebben ervaringskennis. Professionals hebben praktijkkennis. Wetenschappers hebben wetenschappelijke kennis. Als Nederlands Jeugdinstituut verbinden we die kennis en zorgen we ervoor dat deze kennis iedereen bereikt die er baat bij heeft. En we leren van uitkomsten en resultaten.

Ons motto is: ‘samen lerend doen wat werkt’.

Publieke taak

Als Nederlands Jeugdinstituut vervullen wij een publieke taak. Hiervoor krijgen we onder andere subsidie vanuit het Rijk. Wij bieden ook advies op maat. Deze betaalde opdrachten dragen eveneens bij aan onze ambities en onze publieke taak.

Rocking Up X-mas

Rocking Up X-mas

Met Rocking Up X-mas zorgen we elk jaar rond kerst dat vele gezinnen worden verrast met een luxe kerstpakket. Deze gezinnen maken een moeilijke periode door en zijn veelal afhankelijk van de voedselbank. Wij willen ze laten weten dat ze er niet alleen voor staan en ze voor even hun zorgen laten vergeten zodat ze kerst kunnen vieren zoals het bedoeld is.

In het kerstpakket zitten ingrediënten en een recept om een luxe 3-gangen maaltijd te maken. We vullen dit aan met gesponsorde extra’s zoals een lokaal uitje, speelgoed en andere zaken die niet vanzelfsprekend zijn voor deze gezinnen.

De pakketten worden door vrijwilligers bezorgd met de boodschap dat dit van een anonieme gever is die hen een fijne kerst wenst en hoopt, dat de ontvanger ooit in de gelegenheid is hetzelfde voor een ander te doen. Hoe dit wordt ontvangen is elke keer weer anders maar vaak is de impact bij de gevers minstens zo groot als bij de ontvangers. Op deze manier proberen we ook de gevers te inspireren om vaker naar een ander om te kijken.

De actie vind elk jaar plaats op hetzelfde moment in verschillende steden en wordt lokaal georganiseerd. En het is dan ook ontzettend gaaf te zien wat iedere locatie zelf weet te regelen aan sponsoring en extraatjes om de gezinnen in hun stad wat extra’s te kunnen geven.

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

Elk jaar krijgen 60.000 kinderen in Nederland geen kinderfeestje

Juist wanneer het thuis moeilijk is
verdient een kind de positiviteit van een eigen kinderfeestje

Wel jarig.
Geen kinderfeestje?
Daar willen we iets aan doen!

Een Uitgesteld Kinderfeestje is een kinderfeestje dat wij faciliteren en organiseren voor kwetsbare kinderen (tussen 6 en 12 jaar, vanaf groep 3) die langdurig in armoede opgroeien en zonder onze tussenkomst geen kinderfeestje kunnen vieren.

Enkele van onze thema’s : sport, cultuur, natuur, techniek en creativiteit Alle feestjes vinden buitenshuis plaats, omdat thuis organiseren vaak niet mogelijk is. Bovendien nemen we zo ook de ouders een zorg uit handen: ook zij kunnen genieten!

True Animal Protein Price Coalition

True Animal Protein Price Coalition (TAPP-Coalitie)

Missie: 

De TAPP Coalitie wil een positieve impact maken op mens, milieu en dier in Nederland en de EU. Dit doen wij door mensen in Nederland en de EU op een concrete manier bewust te maken van de noodzaak voor een eerlijke prijs, inclusief milieukosten, op producten zoals vlees en zuivel. Dit leidt tot een lagere consumptie van vlees en zuivel, wat een positieve impact heeft op o.a. het milieu. Wij laten zien hoe dit gemakkelijk te realiseren is via effectieve beleidsinstrumenten. Wij denken voor Nederland hierbij aan een eerlijke vleesprijs. Dit is een accijns die de ‘true price’ weerspiegelt, inclusief de afgewentelde kosten voor milieu, natuur en gezondheid, te beginnen met 20 eurocent per ons vlees. Deze stijgt elk jaar 1 tot 3 procent tot 2030, totdat dan de volledige berekende ‘echte of eerlijke prijs’ is opgenomen in de prijs van vlees. De opbrengst van de eerlijke vleesprijs van minstens 1 miljard euro per jaar, wordt gebruikt om de Nederlandse veehouderij te verduurzamen (ca. 450-600 miljoen euro per jaar) en om de lage- en middeninkomens financieel te compenseren voor de hogere vleesprijs. Dit is aan de politiek om te beslissen maar het  kan bijvoorbeeld door  5 miljoen mensen die een zorgtoeslag ontvangen, te compenseren via een verhoging van de zorgtoeslag met 10 euro per maand (dit kost 600 miljoen euro per jaar). Daarnaast stellen wij voor om groenten en fruit in prijs te laten verlagen, bijvoorbeeld door de btw te verlagen van 9% naar 5% (EU minimum).

Zie youtube film over eerlijke vleesprijzen https://www.facebook.com/Urgenda/videos/1250520385147249/?t=5 en infographic:

 TAPP Coalitie Infographic.jpg

Visie:

Bij de TAPP Coalitie geloven wij dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is. Wij willen daarom een meer flexitarisch eetpatroon dichterbij brengen, waarin vlees en zuivel afgewisseld worden met vegetarische gerechten. Dit willen wij bereiken via financiële stimulansen – eerlijke prijzen – maar ook via normering en voorlichting.
Met vaker een dagje zonder vlees en/of zuivel maken we samen het verschil voor de toekomst van onze kinderen, dieren en planeet!

Doelstelling:      

 • Het verminderen van de Europese consumptie van vlees, zuivel en andere dierlijke producten zoals vis, vanwege voordelen voor gezondheid, milieu, natuur en dierenwelzijn en het verhogen van inkomsten voor veehouders, zodat agro/foodsectoren en landen kunnen voldoen aan de doelen van het Parijs Klimaat Akkoord voor 2030 en 2050 en aan doelen voor de volksgezondheid en lagere jaarlijkse zorgkosten.
 • Het ontwikkelen van effectieve beleidsinstrumenten in Nederland en Europa voor de beoogde verschuiving naar meer plantaardige eiwitconsumptie, met een focus op financiële instrumenten, maar ook op normering en voorlichting.
 • Het ontwikkelen van voorstellen voor fiscale maatregelen voor een ‘true price’ voor dierlijke producten en voor de nuttige besteding van de overheidsinkomsten in de vorm van financiering van de duurzame landbouwtransitie en compenseren van lage inkomensgroepen voor de gestegen voedselprijzen.
 • Het verminderen en compenseren van negatieve effecten van de mondiale effecten van de consumptie van vlees, zuivel en anderen dierlijke producten op de planeet en de gezondheid.
 • Het stimuleren van leiderschap op het gebied van internationale samenwerking gerelateerd aan een Klimaat Akkoord voor de veehouderij sector om broeikasgassen te verminderen en te compenseren met het oog op het Parijs Klimaat Akkoord.
 • Het bevorderen van bewustzijn en draagvlak voor prijsmaatregelen en belastingen voor vlees en zuivelproducten, o.a. met het oog op het Parijs Klimaat Akkoord (waaronder het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties).
 • Het promoten van een flexitarisch eetpatroon, waarin vlees en vis worden afgewisseld met plantaardige gerechten, vanuit het besef dat een verminderde consumptie van dierlijke producten een positieve impact heeft op mens, dier en milieu, waaronder het initiëren en uitvoeren van campagnes.

Toelichting op de Missie

De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) wil de consumptie en productie van eiwitten duurzamer maken, in Nederland en Europa door effectieve beleidsinstrumenten te ontwikkelen zoals een duurzaamheidsbijdrage op vlees en zuivel (een accijns). De Coalitie wil de verhouding veranderen bij de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten. Nu is die verhouding 60% voor dierlijke eiwitten en 40% voor plantaardige eiwitten. Maar in 2050 zou dat eerder 30% moeten zijn voor dierlijke eiwitten en 70% voor plantaardige eiwitten. Op deze manier is het mogelijk dat veehouderijdieren (zoals koeien, varkens en kippen) alleen veevoer eten dat ongeschikt is voor menselijke consumptie, zoals voedselresten of gras van land dat ongeschikt is voor akkerbouw[1]). Daarnaast streeft de Coalitie na dat in 2050 de totale eiwitconsumptie per persoon in 2050 met zeker 33% is gedaald. Volgens het Voedingscentrum eten we nu gemiddeld in Nederland ongeveer twee keer meer eiwitten dan nodig voor onze gezondheid. De Coalitie adopteert de doelen van de Nederlandse Transitie agenda Biomassa en Voedsel, resulterend in een totaal besparingspotentieel van 12,5 Mton CO2-eq-emissie (productie 4,5 Mton, consumptie 8 Mton. Bron: Blonk Consultancy). In 2025 zou de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten 50/50% moeten zijn. Volgens de Green Protein Coalition levert dit 5,2 Mton CO2 reductie op en wordt er dan 40 kton meer plantaardig eiwit gegeten.

Wereldwijd is voedsel verantwoordelijk voor ruim een kwart van de uitstoot van broeikasgassen. Runderen, voor vlees en zuivel, stoten het meeste uit. Onze voeding bestaat voor gemiddeld 16% uit dierlijke producten, maar veroorzaakt 55% van de aan voeding gerelateerde broeikasgasemissie (RIVM 2016). Nederland heeft zich internationaal verbonden aan klimaat- en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (UN 2015). De Nederlandse klimaatdoelstellingen zijn alleen haalbaar als we ook de uitstoot van broeikasgas door voedsel aanpakken (RIVM, 2016).

De ‘TAPP Coalitie’ draagt bij aan de eiwittransitie door: 

Het ontwikkelen van effectieve beleidsinstrumenten in Nederland en Europa voor de beoogde verschuiving naar meer plantaardige eiwitconsumptie, met een focus op financiële instrumenten, maar ook op normering, verboden en voorlichting. Denk bij financiële instrumenten bijvoorbeeld aan een duurzaamheidsbijdrage op vlees. Dit is een vleesaccijns op basis van ‘true price’, waarbij (alle) externe effecten op milieu, natuur en gezondheid zijn opgenomen in de prijs en de hoogte van de duurzaamheidsbijdrage is afgestemd op de klimaat- en milieu footprint per kg product, en op de gezondheidseffecten. Denk bij normering bijvoorbeeld aan een EU bijmengplicht van 20% voor plantaardige eiwitten in samengestelde vleesproducten zoals gehakt en hamburgers.

Activiteiten:

 • Promotie van de noodzaak voor true pricing, (carbon) pricing en fiscaal beleid.
 • Promotie van de noodzaak voor positieve fiscale maatregelen voor plantaardige eiwitten.
 • Het ontwikkelen van publicaties en het stimuleren van publiek en politiek debat.
 • Het verspreiden van inzichten over de gezondheid van een lagere consumptie van vlees en zuivel en het aandragen van beleidsvoorstellen op dit vlak.
 • Het samenwerken met andere organisaties op het gebied van duurzame voeding.
 • Het stimuleren van internationale samenwerking en internationale events.
 • Het stimuleren van internationaal klimaatbeleid voor de dierlijke sectoren, conform de doelen van het Parijs Klimaat Akkoord (bijv. klimaatneutraal vlees en zuivel na 2020).

Newrise

Newrise zet zich graag in voor de samenleving. Met een enthousiast en gedreven team dragen wij bij aan de groei of continuïteit van organisaties die zich inzetten voor de medemens.

Samen met onze opdrachtgevers vinden wij een strategie om de doelgroep te bereiken. Dit doen wij door marketing, technologie en communicatie met elkaar te verbinden.

Omdat deze pijlers sterk overlappen, zeker in kleinere organisaties, is het belangrijk dat je als organisatie je doel(groep) aanvliegt vanuit een geïntegreerde strategie. Deze combinatie van online en offline activiteiten is de kracht van Newrise.

Door de inzet van onze professionals en freelancers, die bekend zijn in de sector, bieden wij een brede achtervang.

Dream4Kids

Een nieuwe start voor kinderen met een trauma

Dream4Kids laat de grootste dromen van kinderen tussen de 6 en 12 jaar met een trauma in vervulling gaan tijdens een droomdag. Dit gebeurt als onderdeel van het professioneel behandelplan van het kind. Dus wanneer de situatie stabiel is en het kind weer naar de toekomst durft te kijken. Zo’n dag draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind en aan hun vertrouwen in de wereld. Bovendien geeft een droomdag moed en positieve energie om weer in dromen te geloven, en laat het zien dat de toekomst ook iets moois te bieden heeft. Dream4Kids wil kinderen weer laten geloven in de toekomst. Laten zien dat zij ook belangrijk zijn.

Gemiddeld twee kinderen per klas hebben te maken met een trauma, een hele grote onzichtbare doelgroep. Om te voorkomen dat deze kinderen ontwikkelingsproblemen of langdurige klachten overhouden aan de gebeurtenis, is een goede behandeling en begeleiding van levensbelang. Een droomdag is een klein maar belangrijk onderdeel van deze begeleiding. Een droomdag doorbreekt de negatieve spiraal waarin het kind zich bevindt. Na zo’n dag durft een kind weer te geloven en te dromen. Iets wat voor de meeste van ons vanzelfsprekend is.

En na de droomdag verliezen we de droomkinderen natuurlijk niet uit het oog. Jaarlijks worden ze uitgenodigd voor de grote clubdag van Dream4Kids. Een leuke actieve dag met alle anderen droomkinderen en hun families.

Human Rights Watch

Human Rights Watch is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich richt op de aanpak van mensenrechtenschendingen. Het hoofdkwartier bevindt zich in New York; verder zijn er vestigingen in meerdere (meest westerse) landen. In maart 2004 had de organisatie 190 vaste medewerkers, naast veel vrijwilligers. HRW onderzoekt mensenrechtensituaties in landen over de hele wereld, rapporteert daarover en kaart bevindingen aan bij onder meer media, nationale regeringen en de Verenigde Naties.