Senior Onderwijskundig Adviseur

Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften.  Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

De afdeling Vrijwilligersmanagement & Opleidingen is onder meer verantwoordelijk voor het werven, binden en opleiden van vrijwilligers. Ter versterking van het team is de afdeling op zoek naar een:         

Senior Onderwijskundig Adviseur

36 uur p/w (voor de duur van 1 jaar)

Plaats in de organisatie

Vrijwilligersmanagement & Opleiding en Training hoort bij het Cluster Nationale Hulp & Verenigingsmanagement. Het team Opleiding & Training ontwikkelt en organiseert alle opleidingen die door het Rode Kruis gegeven worden aan de vrijwilligers. Dit doet zij voor de verschillende dienstverleningen die het Rode Kruis biedt, waaronder Evenementenhulp, Noodhulp en Restoring Family Links. Je rapporteert aan de teamleider van het team en je voert de regie over onderwijskundige projecten in nauwe samenwerking met collega onderwijskundige en opleidingscoördinatoren binnen de organisatie.

Doel van de functie

Het opleiden en trainen van onze vrijwilligers is cruciaal voor onze hulpverlening. Vanuit jouw rol adviseer je en begeleid je complexe projecten om het leerproces door te ontwikkelen. Ieder jaar worden nieuwe (bijscholings)programma’s ontwikkeld, ontstaan er nieuwe activiteiten waar leeraanbod voor ontwikkeld wordt en wordt er gewerkt aan het implementeren van de 5 jaarlijkse strategie waar het Rode Kruis als organisatie naartoe werkt.

Functie-inhoud

 • Advisering en projectcoördinatie m.b.t. het ontwikkelen, implementeren en uitdragen van een vernieuwde visie op Opleiden & Trainen van al onze vrijwilligers alsmede het opzetten van een Rode Kruis Academie.
 • Borgen van inhoudelijke kennis en kunde binnen het team van O&T, zorgdragen voor onderwijskundige vernieuwing en ontwikkeling, uitwerken van oplossingsrichtingen en beleidsvoorstellen.
 • Opbouwen van een intern en extern relatienetwerk
 • Samen met de Teamleider Opleiding & Training het werkplan schrijven voor het toekomstige jaar. Hiervoor gaan jullie ruim voor het einde van het jaar met de accounthouders van de verschillende diensten in gesprek, doorgrond je goed hun behoefte en bepaal je wat O&T voor hen in dat jaar kan betekenen.
 • Gedurende het jaar contact onderhouden met de accounthouders over de voortgang van de projecten en de ontwikkelingen binnen hun dienstverlening. Inspelen op onverwachte ontwikkelingen en daar eventueel nieuwe projecten voor opstarten;
 • Ontwikkelen van leerinterventies, waaronder trainingen, bijscholingen, e-modules, educatieve video’s. Hierbij doorgrond je goed de behoefte van de accounthouder, heb je scherp wat de behoeftes en mogelijkheden zijn van de vrijwilligers en houdt je rekening met budget en capaciteit vanuit de afdeling Opleiding & Training. Je focust op het behalen van leerdoelen in plaats van werkvormen, maar maakt zeker gebruik van innovatieve werkvormen waar relevant.
 • Je houdt contact met de Teamleider over belangrijke ontwikkelingen en levert input voor strategische beslissingen waar nodig.  

Wij zoeken

Als Senior Onderwijskundig Adviseur zorg je in nauwe samenwerking met de teamleider Opleiding en Training voor een stabiel en toekomstgericht team. Je bent gericht op de lange termijn en bent in staat om de strategie van het Rode Kruis te vertalen naar onderwijskundige doelstellingen en projecten. Je bent creatief, kan zaken goed overzien en goed samenwerken. Je kan goed projectmatig werken, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent leergierig. Je hebt affiniteit met vrijwilligers.

Functievereisten

 • HBO of WO opleidingskunde/onderwijskunde;
 • Aantoonbare ervaring (minimaal 5 jaar) in het ontwikkelen van leerinterventies, waaronder blended learning trajecten;
 • Aantoonbare projectmatige ervaring
 • Ervaring met het opzetten van een academie is een pré
 • Ervaring met het schrijven van beleidsvoorstellen
 • Aantoonbare ervaring met de doelgroep mbo niveau 1 t/m 4;
 • Bekend met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van leren;
 • Je beweegt je goed in een organisatie waarbij je moet samenwerken met veel betrokkenen met hun eigen belangen;
 • Ervaring met ontwikkelen van e-learning, Articulate Storyline is een pré;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Wij bieden   

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 11 van de CAO van het NRK en is afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.327,27 en max. € 4.401,78 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties

Je motivatiebrief + cv  gericht aan Joost Jaspers ontvangen we graag vóór 6 november 2020 via de sollicitatieknop op deze pagina.

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij de teamleider van Opleiding & Training, Pieter Boot (pboot@redcross.nl)

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie Specialist Vereniging

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat. Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan veertienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Jouw nieuwe werkplek is binnen de afdeling Informatievoorziening & ICT. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het omzetten van informatiebehoefte vanuit de business (o.a. Nationale Hulpverlening & Vrijwilligersmanagement) naar passende en duurzame informatievoorzieningen. Deze processen geven we vorm door o.a. het aansturen van functioneel beheer, informatiemanagement, gebruikersondersteuning en projectleiderschap. Ter ondersteuning van onze afdeling zijn wij op zoek naar een: 

Informatie Specialist Vereniging

(40 uur per week)

Jouw verantwoordelijkheden

Het Nederlandse Rode Kruis speelt dagelijks een belangrijk rol bij de hulpverlening in Nederland. Als afdeling Informatievoorziening & ICT zijn we verantwoordelijk voor de ondersteuning van onze vrijwilligers en beroepskrachten om deze hulpverlening zo efficiënt, effectief en verantwoord mogelijk in te richten. Jij als informatie specialist bent de verbinder tussen onze afdeling en de Rode Kruis afdelingen en districten binnen onze vereniging. Je beheert het gebruik van de vastgestelde applicaties binnen de districten en begeleidt  initiatieven die uiteindelijk leiden tot het gebruik van nieuwe applicaties of procedures.  

De functie

Als informatie specialist ben jij de oren en ogen van onze afdeling binnen de vereniging. Je leert de vereniging en haar vrijwilliger goed kennen zodat je samen met je collega informatie specialist optimaal kunt inspelen op de signalen omtrent onze applicaties welke door de vereniging worden gebruikt. Je leert de vrijwilligers omgaan met de online programma’s, verzorgt goede uitleg bijvoorbeeld door workshops en trainingen en je bewaakt het gebruik van de applicaties zodat de datakwaliteit hoog blijft. Bovendien zie je het als een uitdaging om een applicatie ook leuk te maken in gebruik. Je bent daarom in staat eventuele wensen en ideeën om te zetten naar bruikbare beschrijvingen voor de functioneel beheerder en dit traject tot aan realisatie te begeleiden.  

Je bent het aanspreekpunt voor afdelingen en districten als zij nieuwe applicaties willen ontwikkelen en/of in gebruik willen nemen. Je bent in staat deze applicaties vooraf te controleren op betrouwbaarheid, bruikbaarheid en toepasbaarheid binnen het huidige landschap. Is dit eenmaal het geval, dan verzorg je samen met je collega een ‘zachte’ landing. Moet je de applicatie afkeuren omdat deze niet voldoet aan de gestelde eisen van onze afdeling, dan bekijk je samen met het team en het district naar een ander alternatief. Zoeken naar alternatieven doe je op een projectmatige manier; je bent in staat om de vraag duidelijk te verwoorden, te analyseren en met voldoende draagvlak te kijken naar de – vanuit onze afdeling – passende oplossing. Jouw projectmatige aanpak zetten we ook in op landelijk niveau bij grotere IV&ICT gerelateerde trajecten.    

Naast het bewaken van ons vastgestelde applicatielandschap binnen de vereniging en het zijn van coördinator binnen IV&ICT gerelateerde projecten, ben je ook een van onze adviseurs voor het Digitaal Innovatie Team. Dit team realiseert nieuwe technische oplossingen voor een effectievere en efficiëntere hulpverlening in Nederland en binnen onze Caribische afdelingen.

Jouw werkzaamheden in een notendop

 • Je bent het gezicht van de afdeling IV&ICT en fungeert als verbinder tussen het team en de vereniging;
 • Je gaat op pad om onze vereniging te leren kennen en vertaalt deze ervaringen naar een juist klantbeeld;
 • Je verzorgt desgewenst presentatie en workshops en bent creatief in het motiveren van vrijwilligers om het gebruik van onze applicaties te stimuleren;
 • Je vervult de rol van adviseur in onze vereniging om de wensen en ideeën van vrijwilligers, afdelingen & districten in kaart te brengen en deze om te zetten naar constructieve verbeteringen voor huidige of nieuwe systemen;
 • Je bent een projectmanager als het gaat om initiatieven vanuit de vereniging, maar bent ook inzetbaar voor landelijke projecten indien nodig;
 • Je bewaakt ons applicatielandschap en beoordeelt nieuwe applicaties of wijzigingen welke door de vereniging worden aangedragen;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering van informatiemanagement binnen het NRK door het (mede) ontwikkelen van beleid, processen en het informatieplan.

Ons team 

De afdeling Informatievoorziening & ICT bestaat uit 15 professionele en enthousiaste collega’s. Zij hebben als  voornaamste taak: het leveren van hoogwaardige ondersteuning op het gebied van beheer, techniek, klantcontact en projectleiderschap. Wij stellen de vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis in staat om op een zo efficiënt en eenvoudig mogelijke manier te werken met systemen ter ondersteuning aan de dagelijkse hulpverlening. Wij doen dit dagelijks met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen én met een echt Rode Kruishart. Wij bieden je dan ook een plek binnen een groeiende, ambitieuze en internationale organisatie met een informele, gezellige en professionele werksfeer.  

Wat verwachten we van jou?

Net als onze hulpverleners in het veld ben jij een professional in jouw vak. Je laat je door de hectiek van alle dag niet van de wijs brengen. Je brengt rust en overzicht in het team en hebt een sterke en duidelijke eigen mening als het gaat om het wel of niet goedkeuren van voorstellen. Je laat je hierbij leiden door onze strategie, visie en het sterke gevoel het Rode Kruis elke dag beter en sterker neer te willen zetten.

Naast het zijn van een sterke adviseur verwachten we ook dat je je kunt conformeren aan het feit dat we als Rode Kruis de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland zijn. Het belang van de vrijwilliger en zijn/haar werk staat in al onze werkzaamheden voorop. Je toont daarom initiatief, zet ideeën om in concrete plannen en je hebt jouw taken en verantwoordelijkheden zeer scherp. Daarnaast vragen we van jou het volgende:     

 • Een aantoonbaar hbo/wo werk- en denkniveau
 • Ervaring met informatievoorzieningen & ICT gerelateerde projecten
 • Je bent bekend met ICT-werkmethodes, zoals Scrum en Kanban (of bent bereid deze training te volgen)
 • Je werkt volgens de Kepner Tregoe methode (of bent bereid deze training te volgen)

Wat biedt het Rode Kruis:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Het salaris is conform schaal 11 volgens de CAO van het Nederlandse Rode Kruis, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring (min. € 3.327,27 tot max. € 4.401,78) o.b.v. een fulltime dienstverband. Jouw standplaats is ons hoofdkantoor in Den Haag.

Enthousiast?

Vertel het ons en stuur jouw motivatiebrief en CV vóór donderdag 5 november 2020 gericht aan Joost Jaspers via de sollicitatieknop op deze pagina.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kirsten Mets, Informatiemanager Nationale Hulpverlening, via telefoonnummer 06-52856338 of kmets@redcross.nl.

Na selectie zal het eerste kennismakingsgesprek (online) plaatsvinden op woensdag 11 november 2020.  

Een online assessment is onderdeel van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl, op Facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Hoofd Programma’s en Pleitbezorging

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, schoon drinkwater, en sanitaire voorzieningen. In Nederland geeft Stichting Vluchteling voorlichting aan het Nederlands publiek over de situatie van vluchtelingen wereldwijd en de internationale noodhulp.

Wij zoeken per direct een zeer ervaren:

Hoofd Programma’s en Pleitbezorging 

Positie in de organisatie

Het hoofd Programma´s en Pleitbezorging rapporteert aan de directeur en maakt deel uit van het managementteam. Hij/zij geeft leiding aan het team Programma’s en Pleitbezorging en draagt samen met het team zorg voor effectieve humanitaire interventies ten behoeve van de meest kwetsbare of moeilijk te bereiken vluchtelingen en ontheemden. Het hoofd Programma’s en Pleitbezorging ondersteunt de directeur bij het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van SV met name bij het versterken van het operationele karakter van de organisatie, het implementeren van een nieuw model voor internationale partnerschappen en het intensiveren van de relaties met onze lokale partners. Ook ondersteunt hij/zij de directeur in de vertegenwoordiging van de organisatie naar buiten. 

Wat houdt de functie in?

 • Leidinggeven aan het team Programma´s en Pleitbezorging bestaande uit vijf regionale programmamedewerkers, drie medewerkers voor de programma’s (geestelijke) gezondheidszorg in crisissituaties, een medewerker voor het project Frontline (humanitaire toegang) en een medewerker Pleitbezorging. De projectcontroller werkt geïntegreerd binnen het projectteam.
 • Volgen en analyseren van relevante ontwikkelingen op het gebied van humanitaire hulp in het algemeen en vluchtelingenhulp in het bijzonder.
 • Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur, beoordelen van projectvoorstellen op basis van het advies van de programmamedewerkers.
 • Zorgdragen voor een effectieve monitoring en evaluatie van projecten die uitgevoerd worden met SV-gelden dan wel met financiering van externe donoren zoals de Nederlandse overheid, de Samenwerkende Hulporganisaties en de Europese Unie.
 • Het versterken van het operationele karakter van Stichting Vluchteling middels het verder vormgeven van het project voor Chronische ziektes in crisissituaties (met Intersos) en het project Frontline (met IRC).
 • Medevormgeven van de Pleitbezorging van SV in nauw samenspel met de medewerker Pleitbezorging, de Directeur en de afdeling Communicatie.
 • Onderhouden van de contacten met senior programma- en beleidsstaf staf van internationale partners zoals Intersos en IRC. Ondersteunen van de Directeur bij het verder ontwikkelen deze partnerschappen ter vergroting van de effectiviteit en de kwaliteit van de geboden hulp.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en doen uitvoeren van het jaarplan Programma’s en Pleitbezorging.
 • Zorgdragen voor een effectieve samenwerking van het team Programma´s en Pleitbezorging met de afdelingen Fondsenwerving/Communicatie en HR/Financiën.
 • Nauwlettend volgen van, en waar nodig zelf deelnemen aan, netwerken binnen de humanitaire sector zoals de Dutch Relief Alliance, de Samenwerkende Hulporganisaties en kennisplatform KUNO.
 • Regelmatig reizen naar projecten en internationale bijeenkomsten.

Wat verwachten we van jou? 

 • WO-opleiding in een relevante discipline.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring in de humanitaire sector.
 • Ruime, meerjarige veldervaring in relevante posities in meerdere humanitaire crises.
 • Brede kennis van het wereldwijde vluchtelingenvraagstuk.
 • Kennis van en ervaring met het politieke bedrijf in Den Haag en Brussel.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
 • In staat het woordvoerderschap van de organisatie op zich te nemen.
 • In staat om onder druk en met korte deadlines te werken.
 • Bereid en in staat om in de avond of het weekend te werken wanneer de situatie daar om vraagt.
 • Een optimistische, constructieve, pragmatische, creatieve, daadkrachtige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht.

Wat bieden wij? 

 • Een dynamische functie in een informele en besluitvaardige werkomgeving, binnen een kleine organisatie van ongeveer vijfendertig medewerkers.
 • Een arbeidscontract voor één jaar, met de intentie tot verlenging bij goed functioneren.
 • Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Stichting Vluchteling heeft een Code of Conduct, met hierin de normen, waarden en principes van Stichting Vluchteling – onder andere met betrekking tot integriteit & betrouwbaarheid en het tegengaan van iedere vorm van discriminatie en machtsmisbruik. Iedere medewerker dient deze te onderschrijven en er ten alle tijden naar te handelen. Het afnemen van referenties en het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Wil je meer weten of reageren? 

Voor meer informatie over deze functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Renske Boetje, Hoofd Interne Bedrijfsvorering (070-346 89 46). Als je wil reageren, stuur dan voor 1 november een e-mail met je motivatiebrief en CV onder vermelding van “Vacature Hoofd Programma ’s en Pleitbezorging” via de sollicitatieknop op deze pagina. De gesprekken zullen begin november plaatsvinden.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Controller

WO=MEN is het grootste genderplatform in Nederland en uniek in zijn soort in Europa.

Het ultieme doel van WO=MEN is dat in 2030 gendergelijkheid heel gewoon is.

Geen luxe, maar een recht.

WO=MEN monitort beleid, deelt kennis, bundelt krachten en verbindt & mobiliseert mensen. We werken aan sociale transformatie om gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit te realiseren. We werken op de thema´s Duurzame ondersteuning en financiering, Gender vrede veiligheid en Gender en duurzame economie.

2020 is een bijzonder jaar, namelijk de viering van het Beijing Platform for Action. Het is 25 jaar geleden dat de Vierde Wereld Vrouwen Conferentie in Beijing heeft plaatsgevonden.

Ter versterking van ons kleine en dynamische team zoeken wij een:

Controller (24 – 28 uur)

Jij bent zelfstandig verantwoordelijk voor het:

Inhoud

Het werk van de controller bestaat uit:

 • Inrichten, uitvoeren en bewaken van de Planning- en Control Cyclus
 • Inrichten en verbeteren van de Administratieve Organisatie en Interne Controle processen
 • Adviseren en ondersteunen van de directeur en Raad van Toezicht ten behoeve van de financiële beheersing en sturing
 • Het verrichten van financieel administratieve werkzaamheden
 • Verzorgen van de financiële informatievoorziening (o.a. rapportages ten behoeve van donoren)

Kwaliteiten en ervaring

De controller die wij zoeken beschikt over de volgende kwaliteiten en ervaring:

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Kennis van het vakgebied financiën en van de financieel administratieve inrichting van organisaties
 • Kennis van planning- en control principes
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Vaardigheid in het adviseren
 • Vaardigheid en relevante ervaring in het opstellen van (financiële) rapportages
 • Spreekt vloeiend Nederlands (moedertaal) en Engels
 • Kennis van Exact online is een pré

Competentieprofiel

De controller die wij zoeken beschikt over de volgende competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid

Ons aanbod

Een inspirerende organisatie die toegang biedt tot een breed scala aan bedrijven, ontwikkelingsorganisaties, ministeries en politici. De sfeer is collegiaal en betrokken. De functie is ingedeeld in schaal 11 van de cao Sociaal Werk.

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Laila Ait Baali via l.aitbaali@wo-men.nl of 06 82940181.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 16 oktober 2020. Sollicitaties kun je tot die datum insturen via de sollicitatieknop op deze pagina. De gesprekken zullen kort daarop plaatsvinden. We streven naar een aanstelling per 1 december 2020.

Diversiteit

We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij en zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s met een diversiteit aan achtergronden en ervaringen om zo gezamenlijk een krachtig team te vormen.

Junior online marketeer

Jaarlijks worden 1,7 miljoen Nederlanders slachtoffer van een misdrijf, ongeval of ramp. Fonds Slachtofferhulp maakt zich sterk voor de hulp aan en positie van deze slachtoffers. We financieren wetenschappelijk onderzoek, verbeteren en vernieuwen het hulpaanbod, steunen diverse lotgenoten-initiatieven en wijzen mensen de weg naar de juiste hulp via bijvoorbeeld SlachtofferWijzer.nl. Bij Fonds Slachtofferhulp werken 20 collega`s met ieder een eigen specialisme. Zij zetten zich dagelijks, vanuit hun eigen expertise, in op het gebied van hulpverlening, belangenbehartiging, beleidsadvies, fondsenwerving, marketing en voorlichting. Het team is nauw met elkaar verbonden door hun grote maatschappelijke betrokkenheid. Korte lijnen en een open werksfeer, grote mate van zelfstandigheid, projectmatig samenwerken en ruimte voor vernieuwing typeert de sfeer en de werkwijze van Fonds Slachtofferhulp.

Bij Fonds Slachtofferhulp is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan de onlinestrategie en huisstijl. De websites van Fonds Slachtofferhulp zijn compleet vervangen en gebouwd aan de hand van customer journeys. Om al onze online activiteiten goed uit te voeren en online marketingkansen goed te benutten, willen we het team graag uitbreiden.

We hebben een vacature voor een:

Junior online marketeer

Als junior online marketeer ben je medeverantwoordelijk voor de online vindbaarheid en zichtbaarheid van Fonds Slachtofferhulp. Je levert een belangrijke bijdrage aan zowel de marketingcommunicatiedoelstellingen als de fondsenwervingsdoelstellingen door de uitvoering van diverse online marketingactiviteiten. Je optimaliseert de verschillende websites van Fonds Slachtofferhulp, monitort de customer journeys en signaleert nieuwe mogelijkheden.

Doel van de functie

De functie heeft als doel online marketingactiviteiten door te ontwikkelen en uit te voeren zodat het zoekverkeer naar de websites van Fonds Slachtofferhulp wordt verhoogd en online fondsenwerving in de hand wordt gewerkt.

Organisatorische positie

De junior online marketeer:

 • Is werkzaam op de afdeling Communicatie & Marketing;
 • Rapporteert aan de teamleider Communicatie & Voorlichting;
 • Werkt nauw samen met de Coördinator Online Marketing.

Kernactiviteiten

 • Ontwikkeling en uitvoering van online marketingactiviteiten ter realisatie van fondsenwerving- en voorlichting doelstellingen
 • Beheer en doorontwikkeling van de websites van Fonds Slachtofferhulp
 • Analyseren en optimaliseren van de online customer journeys van Fonds Slachtofferhulp
 • Algemene ondersteuning van communicatie- en marketingactiviteiten

Functieprofiel

Je houdt van aanpakken, gaat zelfstandig te werk en bent tegelijkertijd een teamspeler. Je bent initiatiefrijk en grijpt online kansen aan om Fonds Slachtofferhulp op een passende manier voor het voetlicht te brengen van (nieuwe) donateurs en andere doelgroepen. Je hebt er plezier in om de online vindbaarheid én zichtbaarheid continu te analyseren en samen met het team verbeterslagen te maken. Je bent nog lang niet uitgeleerd, bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen in je vakgebied en in staat deze je snel eigen te maken. De kernwaarden Maatschappelijke Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Ondernemerschap zijn je op het lijf geschreven en je wilt graag bijdragen aan een kleine organisatie met een belangrijke missie. Jij versterkt het team met:

 • Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in de richting van Communicatie, Marketing of Commerciële Economie
 • Relevante werkervaring als medewerker online marketing of webanalist is een pré
 • Affiniteit en betrokkenheid bij de doelstellingen van Fonds Slachtofferhulp
 • Ervaring met en kennis van Google Analytics, Google Adwords, SEO en link-building.
 • Talent voor marketing en commercie
 • Analytisch vermogen en enthousiasme
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

Vaardigheden

 • Betrokkenheid bij de doelstellingen van het Fonds Slachtofferhulp;
 • Enthousiast, flexibel en stressbestendig;
 • Representatief; vermogen om met mensen van allerlei pluimage om te gaan;
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden;
 • Proactieve houding, eigen initiatief;
 • Communicatief vaardig, uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Goede beheersing van Word, Excel, PowerPoint, Outlook, WordPress

Wat bieden wij?

De mogelijkheid om bij te dragen aan een relevant maatschappelijk thema waar ieder jaar veel mensen in Nederland mee te maken krijgen.

Salarisschaal 11, minimaal € 2160 en maximaal € 3100 bruto per maand.

Solliciteren?

Stuur je motivatiebrief met cv naar info@fondsslachtofferhulp.nl.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Nicky Bredemeijer via 06-53861313 of Ivo Krapels via 06-22270355.

Werkervaringsplaats project officier

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Nederlandse Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Ter ondersteuning van het Cluster Nationale Hulp zijn we op zoek naar een:

Werkervaringsplaats project officier

(32 uur p/w)

(Dit betreft een werkervaringsplaats in het kader van de Startersbeursregeling. Alleen jongeren tussen de 18 en 26 jaar die in één van de deelnemende gemeenten wonen, kunnen reageren op deze vacature. Kijk op www.startersbeurs.nu voor de voorwaarden.)

Werklocatie:
Den Haag

Periode:
Start is z.s.m. voor de duur van 6 maanden.

Introductie leerwerkplek:

Wil je kennis maken met een humanitaire hulporganisatie en bijdragen aan het omschakelen naar evidence-based werken? Je kunt ervaring op doen in een ambitieus en wetenschappelijk-kritisch aangelegd team. Momenteel zijn we aan het opstarten van proces optimalisatie, wetenschappelijke trajecten en grootschalige samenwerkingen. Een zelfstandig en kritisch collega zou ons hierbij goed kunnen versterken! Denk aan het mee transformeren van processen, mede organiseren van werksessies, co-begeleiden/ondersteunen van collega’s op business process reengineering (BPR), samen kritisch kijken naar trajecten en het definiëren/opzetten van deelprojecten.

Doel van de functie:

Als werkervaringsplek binnen het Cluster Nationale Hulp ondersteun je de wetenschappelijke coördinator en project leider(s). Je start transformatie trajecten op in overleg met de wetenschappelijke coördinator en ondersteunt de project leiders met het opzetten van deelprojecten. Aan jou dus om ook een positief en constructief aanspreekpunt te zijn voor collega’s met betrekking tot proces vragen.

Dit is de perfecte plek voor jou als je:

 • Constructief kritisch bent aangelegd.
 • Een sterk procesmatig kennis en interesse hebt.
 • Alles wilt leren op het gebied van project management en business process reengineering (BPR).
 • Wilt leren over hoe theoretische bedrijfsvoering transformaties succesvol kunnen worden getransleerd naar praktijk.
 • Barrières kan of wilt leren omtoveren naar facilitators.
 • Op zoek bent naar een werkplek waar ruimte is voor creativiteit en om je ideeën aan te dragen.
 • Altijd op de hoogte bent van het (wetenschappelijke) nieuwtjes.
 • Feeling hebt met humanitaire (nood)hulp.

Omschrijving leerbedrijf:

Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie met een goede werksfeer. We bieden:

 • Een uitdagende leerwerkplek bij een wereldwijd gerenommeerde organisatie.
 • Een enthousiast team van (project) leiders en wetenschappers/wetenschappelijk aangelegde collega’s, van wie je veel kunt leren.
 • Informele werkomgeving met een open cultuur.

Omschrijving begeleiding:

Als project officier word je aangestuurd en begeleid door een wetenschappelijk coördinator en een project leider. Waar nodig ondersteunen ook de overige collega’s van het team jou.

Competenties:

Onderstaande competenties worden ontwikkeld tijdens de leerwerkplek:

 1. Communicatie
 2. Analytisch denken
 3. Assertiviteit
 4. Organiseren/structureren
 5. Constructief kritisch denken

Leerwerkplekeisen:

 1. HBO-opleiding in de richting van beleid, management en bedrijfsvoering.
 2. Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels.
 3. Je hebt een flexibele houding; rampen houden zich niet aan kantoortijden.
 4. Een flinke dosis humor.

Wij bieden: 

Een goed begin van je loopbaan. Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling, onder professionele begeleiding. Een uitdagende functie in een dynamisch team. Begeleiding en vergoeding volgens de voorwaarden van de Startersbeurs (www.startersbeurs.nu).

Reactie en informatie

Interesse? Je motivatiebrief en cv gericht aan Joost Jaspers ontvangen we graag z.s.m. via een van de sollicitatiebuttons op deze website.

De vacature blijft open staan totdat we de juiste kandidaat hebben gevonden.

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Kemal Arslantas (Wetenschappelijk Coördinator) – karslantas@redcross.nl of Tecla Hoekstra (Projectleider) thoekstra@redcross.nl.  

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Volg het Nederlandse Rode Kruis (@rodekruis) op Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn en Twitter.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Beleidsmedewerker multilaterale ontwikkelingsbanken

Inclusieve en duurzame groei, diversiteit in gender, een beter klimaat, ontwikkeling van de private sector, meer stabiliteit én aandacht voor fragiliteit. Het zijn Nederlandse speerpunten die verankerd zouden moeten zijn in het werk van de afdeling Internationale Financiële Instellingen. Hier zet jij als beleidsmedewerker bij de directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten in Den Haag op in. Jouw focus? De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Beleidsmedewerker multilaterale ontwikkelingsbanken

De afdeling Internationale Financiële Instellingen (IF) van de directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM) coördineert de inbreng van het ministerie in de internationale financiële instellingen. Ook zorgen we dat de Nederlandse speerpunten voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerkingen, en de inbedding in het bredere buitenlands beleid, goed in hun werk worden vertaald. Nederland is een belangrijke speler en een aanzienlijk deel van de Nederlandse uitgaven aan officiële ontwikkelingshulp loopt via deze instellingen. Ook heeft Nederland als aandeelhouder een toezichthoudende rol. DMM is daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Nederlandse schuldenbeleid. Verder speelt DMM een rol in macro- economische advisering en het nadenken over financiering van de sustainable development goals, met inbegrip van nieuwe vormen van financiering van ontwikkelingssamenwerking.

Als beleidsmedewerker maak je deel uit van het team dat zich bezighoudt met de regionale ontwikkelingsbanken. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) en de Bank van de Raad van Europa (CEB). Op basis van je expertise, voorkeur en de samenstelling van het team, krijg je ook andere taken. Je legt verbinding tussen de Nederlandse inzet op deze onderwerpen, de brede politieke inzet en het werk op posten en van andere directies. Daarnaast ondersteun je samen met het IF-team betrokken bewindslieden, het directoraat-generaal (DG) Internationale Samenwerking en de directeur DMM bij de jaarvergadering van de EBRD. Ook draag je bij aan interventies in de bestuursraad van de EBRD en de CEB en ben je betrokken bij onderhandelingen over bijvoorbeeld kapitaalaanvullingen. Verder beheer je een deel van de IF-projectenportefeuille.

Als COVID-19 het toelaat, reis je geregeld naar de plaatsen waar de vergaderingen plaatsvinden. Deze functie biedt je de mogelijkheid om ervaring op te doen met multilateraal werk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Jouw werk heeft een stevige politieke component vanwege het transitiemandaat van de EBRD en de grote hoeveelheid projecten in de ring rond Europa, inclusief Noord-Afrika en het Midden- Oosten. Hierdoor werk je intensief samen met de DG’s Politieke Zaken en Internationale Samenwerking van Buitenlandse Zaken en met het ministerie van Financiën. Ook doe je brede ervaring op binnen verschillende beleidsterreinen en fora. Kortom: als beleidsmedewerker heb je een leuke en diverse rol waarbij je de mogelijkheid krijgt om op andere terreinen in te springen en nieuwe taken en verantwoordelijkheden op je te nemen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant universitair masterdiploma.
 • Je bent een beleidsmedewerker met relevante kennis op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, macro-economie, multilateraal werk en/of politiek.
 • Je bent geïnspireerd door de doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking binnen het kader van de internationale financiële instellingen.
 • Je bent een teamspeler, die ook goed zelfstandig en proactief kan werken.
 • Je hebt politiek gevoel en vindt het leuk om op verschillende dossiers en tussen politieke prioriteiten te schakelen.
 • Je kunt goed omgaan met stressvolle situaties en hebt gevoel voor humor.Je gaat voor resultaat, schrikt niet van geregeld een hoge werkdruk en schrijft gemakkelijk.
 • Je hebt bij voorkeur een macro-economische achtergrond, al is dit niet noodzakelijk voor een goede uitvoering van de functie. Binnen het team werken economen en mensen met andere achtergronden. Het is belangrijker dat je met plezier gemakkelijk nieuwe kennis opdoet.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 11

Salarisomschrijving: Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring. Voor collega’s binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband is alleen een detachering mogelijk. Maandsalaris: Min €3.256 – Max. €5.003 (bruto)

Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Contractduur: 3 jaar

Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt uitsluitend solliciteren via de button ‘direct solliciteren’.
 • De selectieprocedure omvat de briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een assessment. Na iedere fase bepalen we welke kandidaten we toelaten tot de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden eind oktober 2020 plaats.

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Subsidiecoördinator

Subsidiecoördinator
Den Haag, 36 uur per week

Het Fonds Podiumkunsten in Den Haag is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Met verschillende subsidies voor individuele kunstenaars, groepen, podia en festivals zet het Fonds zich in voor een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat.

Bij het Fonds werken 60 medewerkers. Daarnaast werken we met een poule van externe adviseurs. Zij adviseren in commissies over de subsidieaanvragen.

De functie
De subsidiecoördinator is verantwoordelijk voor de adequate afhandeling van aanvragen en inhoudelijke kwaliteit en consistentie van analyses en adviezen binnen een aan hem of haar toegewezen subsidieronde. Als subsidiecoördinator ben je verantwoordelijk voor de planning, organisatie, bemensing, de voorbereiding en een optimaal verloop van commissievergaderingen. Daarnaast organiseert de coördinator de behandeling van subsidieaanvragen in de adviescommissie, woont de commissievergaderingen bij en draagt zorg voor het schrijven van adviesteksten. De subsidiecoördinator houdt hiertoe regie en onderhoudt proactief inhoudelijk contact met de secretarissen van de betreffende disciplines en functioneel met de rondesecretaris, subsidieconsulenten en bureaumedewerkers. Daarnaast geeft de subsidiecoördinator input aan het te ontwikkelen beleid op deelgebieden van het Fonds. De subsidiecoördinator maakt onderdeel uit van de afdeling subsidieverstrekking en rapporteert aan het afdelingshoofd subsidieverstrekking.

Wie ben jij?
Je bent iemand die projectmatig werkt, verantwoordelijkheid neemt en zorgvuldig conform de richtlijnen handelt. Je bent collegiaal en werkt graag in een team. De passie van het werk zit in het organisatorisch en procedureel goed begeleiden en uitvoeren van de beoordeling van subsidieaanvragen, zoals die nodig is om goede besluiten te kunnen nemen. Je bent stressbestendig en houdt het overzicht op de verschillende processen en taken waar jij verantwoordelijk voor bent. Kortom, ben jij iemand die opbloeit omdat je in deze functie mag regelen, organiseren, mensen coachen en begeleiden en schuw je daarbij niet om verantwoordelijkheid te nemen? Dan is dit een baan voor jou!

Het Fonds Podiumkunsten wil een grotere diversiteit in haar personeelsbestand. Mensen met verschillende achtergronden in studie, afkomst en cultuur worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Functie-eisen
 • Academisch of hbo+niveau.
 • Aantoonbare ervaring met projectmatig werken.
 • Goede organisatorische- en adviesvaardigheden.
 • Goede financiële, analytische en argumentatieve vaardigheden.
 • Communicatief sterk (uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).
 • Ervaring in de podiumkunstensector en op de hoogte van trends en ontwikkelingen.
 • Coachende en organisatorische vaardigheden.
 • Integer.

Aanbod
 • Een fulltime dienstverband (36 uur).
 • Een tijdelijk dienstverband voor een jaar met het vooruitzicht op verlenging.
 • Een salaris in schaal 11 BBRA (minimaal rond € 3.250,-  en maximaal rond € 5.000,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring.
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden (o.a. 8% vakantiegeld, een dertiende maand en een jaarlijks persoonlijk budget voor voorstellingsbezoek).
 • Goede professionele werksfeer.

Procedure
Het Fonds Podiumkunsten laat zich bij de werving van kandidaten voor deze functie ondersteunen door Colourful People. Een schrijftest maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor vragen over deze functie kun je bellen met Fatima Bouhriani via telefoonnummer 06 50500747. Solliciteren kan tot en met 11 oktober 2020 via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Stage wetenschap officier

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Nederlandse Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) , Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis , weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.


We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Ter ondersteuning van het Cluster Nationale Hulp zijn we op zoek naar een:

Stage wetenschap officier

(32 uur p/w)

Werklocatie:
Den Haag

Periode:
Start is z.s.m. voor de duur van 6 maanden.

Introductie leerwerkplek:

Wil je kennis maken met een humanitaire hulporganisatie en bijdragen aan het omschakelen naar evidence-based werken? Je kunt ervaring op doen in een ambitieus en wetenschappelijk-kritisch aangelegd team. Momenteel zijn we aan het opstarten: wetenschappelijke trajecten, grootschalige samenwerkingen, identificeren van specifieke onderzoeksvelden en het begeleiden van (externe) onderzoekers. Een zelfstandig en kritisch collega zou ons hierbij goed kunnen versterken! Denk aan het mede organiseren van werksessies met externe universiteiten, co-begeleiden van onderzoekers, samen kritisch kijken naar trajecten en het definiëren/opzetten van deelprojecten.

Doel van de functie:

Als werkervaringsplek binnen het nationale cluster ondersteun je de wetenschappelijke coördinator en project leider(s). Je co-organiseert bijeenkomsten met het wetenschappelijke commissie, co-begeleid wetenschappers in overleg met de wetenschappelijke coördinator en ondersteunt de project leiders met het opzetten van deelprojecten. Aan jou dus om ook een positief en constructief aanspreekpunt te zijn voor externe (wetenschappelijke) organisaties.

Dit is de perfecte plek voor jou als je:

 • Constructief kritisch bent aangelegd.
 • Een sterk wetenschappelijk achtergrond en interesse hebt.
 • Alles wilt leren op het gebied van wetenschappelijke samenwerkingen.
 • Wilt leren over hoe onderzoeken succesvol kunnen worden getransleerd naar praktijk.
 • Op zoek bent naar een werkplek waar ruimte is voor creativiteit en om je ideeën aan te dragen.
 • Altijd op de hoogte bent van het wetenschappelijke nieuwtjes.
 • Feeling hebt met humanitaire (nood)hulp.

Omschrijving leerbedrijf:

Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie met een goede werksfeer. We bieden:

 • Een uitdagende leerwerkplek bij een wereldwijd gerenommeerde organisatie.
 • een enthousiast team van leiders en wetenschappers/wetenschappelijk aangelegde collega’s, van wie je veel kunt leren.
 • Informele werkomgeving met een open cultuur.

Omschrijving begeleiding:

Als wetenschappelijk officier word je aangestuurd en begeleid door de Wetenschappelijke Coördinator. Waar nodig ondersteunen ook de overige collega’s van het team jou.

Competenties:

Onderstaande competenties worden ontwikkeld tijdens de leerwerkplek:

 1. Communicatie
 2. Analytisch denken
 3. Assertiviteit
 4. Organiseren/structureren
 5. Constructief kritisch denken

Leerwerkplekeisen:

 1. WO of HBO-opleiding in de richting van gezondheidszorg, wetenschap en transformatief organiseren.
 2. Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels.
 3. Je hebt een flexibele houding; rampen houden zich niet aan kantoortijden.
 4. Een flinke dosis humor.

Wij bieden: 

Een goed begin van je loopbaan. Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling, onder professionele begeleiding. Een uitdagende functie in een dynamisch team.

Vergoeding: € 300,-/€ 350,- per maand op basis van 40 uur.

Reactie en informatie

Interesse? Je motivatiebrief en cv gericht aan Joost Jaspers ontvangen we graag vóór 30 september a.s. via de sollicitatiebutton.

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Kemal Arslantas (Wetenschappelijk Coördinator) – karslantas@redcross.nl.  

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Volg het Nederlandse Rode Kruis (@rodekruis) op Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn en Twitter.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Juridisch adviseur

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt, dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis verleent in Nederland samen met meer dan veertienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs) en Burgerhulp; ook helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Binnen de afdeling Juridische Zaken zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van:

Juridisch adviseur

32 uur per week

Waar ga je werken?

De afdeling Juridische Zaken bestaat uit het team juridische zaken, het team humanitair oorlogsrecht en de ambtelijk secretaris van de ledenraad en de ondernemingsraad. De afdeling is gekoppeld aan de directie van het Rode Kruis. Je standplaats is Den Haag. 

Doel en in inhoud van de functie

De juridisch adviseur geeft onder verantwoordelijkheid van het hoofd Juridische Zaken invulling aan de juridische ondersteuning van de organisatie op diverse rechtsterreinen. Je werkt zelfstandig in een klein team, waarin reguliere afstemming plaatsvindt met de huidige twee juridisch adviseurs. Daarnaast vervul je de functie van ambtelijk secretaris van het (onafhankelijke) Geschillencollege van het Rode Kruis. 

Het team juridische zaken adviseert collega’s van de diverse andere clusters (Nationale Hulp, Internationale Hulp, Fondsenwerving en Marktontwikkeling, Finance & Control en ICT, P&O en Communicatie) binnen het Rode Kruis en de besturen en beroepskrachten in de districten.

De juridisch adviseur adviseert over allerlei juridische vraagstukken die het Nederlandse Rode Kruis betreffen: het Rode Kruis als (contracts)partner voor andere partijen, maar ook als vereniging met zijn districten, regionale besturen, Caribische afdelingen, vrijwilligers en leden. Dit betreft onder andere: 

 • ​​ Juridische advisering over het opstellen, beoordelen en de uitleg van overeenkomsten en andere verhoudingen met derde partijen, waaronder o.a. onze zakelijke partners, leveranciers, veiligheidsregio’s, GGD’en en Rode Kruis-zusterverenigingen in het buitenland;
 • Juridische advisering over de governance van het Rode Kruis (inrichting organisatie en goed bestuur), andere verenigingszaken en privacyvraagstukken;
 • Het opstellen en bewaken van de actualiteit van reglementen, statuten en andere formele stukken en documenten van het Rode Kruis;
 • Het vervullen van het ambtelijk secretariaat van het Geschillencollege van het Rode Kruis.

Functie eisen

 • Academische opleiding Nederlands Recht (bij voorkeur civielrechtelijke richting);
 • Relevante werkervaring (minimaal 5 – 7 jaar);
 • Ruime kennis en ervaring met het toetsen en opstellen van overeenkomsten;
 • Kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Ervaring met schriftelijke en mondelinge advisering;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Strategisch en diplomatiek kunnen functioneren;
 • Analytisch en accuraat;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Relevante werkervaring bij een vereniging is een pre.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken, initiatiefrijk en specifiek voor deze functie op analyseren en oordeelsvorming, oplossingsgerichtheid, stressbestendigheid en contactvaardigheid.

Wij bieden

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Salariëring vindt plaats volgens schaal 12 van de CAO NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.789,97 en max. € 5.057,13 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur).

Reacties

Je motivatiebrief en cv gericht aan Joost Jaspers ontvangen we graag vóór 23 september 2020 via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacature/Solliciteren/166430/juridisch-adviseur.html

Voor nadere informatie kun je terecht bij Lotte de Bie, Hoofd Juridische Zaken (ldebie@redcross.nl, tel. 0613241698).

Een online assessment maakt onderdeel uit van het selectieproces.

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld