Senior Projectleider Vakmanschap

Het hart van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij belangrijk. Het NJi is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Zo dragen wij bij aan een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Senior Projectleider Vakmanschap

(32 uur)

We zoeken een ervaren projectleider die het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (www.richtlijnenjeughulp.nl) kan leiden. In dit dynamische programma richten collega’s van het NJi en de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW zich op de ontwikkeling en herziening van richtlijnen. Het programma stimuleert en ondersteunt ook het gebruik van richtlijnen in de praktijk, bijvoorbeeld door het organiseren van landelijke netwerkbijeenkomsten en door het ontwikkelen van implementatietools. Jij stuurt het programmateam aan.

Je weet je weg te vinden in complexe en dynamische samenwerkingen, zowel intern als extern. Je kunt snel schakelen tussen verschillende mensen, organisaties en de diverse belangen die zij hebben. Je verbindt mensen en daarbij houd je het perspectief van professionals helder voor ogen. Je hebt affiniteit met kennis over wat werkt in het brede jeugdveld en kan de verbinding leggen tussen de richtlijnen en andere relevante kennisbronnen (zoals de Databank Effectieve Jeugdinterventies).  

Richtlijnen bestaan nu tien jaar voor het beroepsveld van jeugdhulp en jeugdbescherming. Het programma staat en is toe aan een nieuwe fase. In die nieuwe fase ga je als projectleider zorg dragen voor het bestendigen van wat in tien jaar is opgebouwd én ga je leiding geven aan vernieuwing, zodat de kennis nóg beter toepasbaar is.

Je start bij ons als projectleider van het programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Afhankelijk van jouw ervaring, competenties en wensen kijken we samen in welke projecten je verder nog een bijdrage kunt leveren, als projectleider of als adviseur.

Functie-eisen:

 • WO opleiding (gedragswetenschappen, onderwijskunde, bestuurskunde).
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider of programmamanager.
 • Kennis van leren, professionaliseren, veranderen, implementeren.
 • Kennis van innovatieve vormen van kennisoverdracht.
 • Ervaring met strategisch, tactisch en operationeel denken en handelen.
 • Ervaring met programmatisch werken en complex projectmanagement, bij voorkeur in een netwerk.
 • Ervaring met het inspireren en aansturen van een projectteam.

Competenties:

 • Ondernemend
 • Resultaatgericht
 • Omgevingsbewust
 • Besluitvaardig
 • Creatief

Het maakt ons niet uit waar je bent geboren, wat je gelooft of van wie je houdt, wél of je maatschappelijk betrokken bent. Samen met je collega’s in de vakgroep Vakmanschap & Professionalisering ontwikkel je de benodigde expertise voor het NJi. Je draagt  bij aan een lerende teamcultuur, onder andere door het geven en ontvangen van feedback. Het NJi hecht eraan dat je ook jezelf gedurende jouw dienstverband blijft ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32 uur per week voor de duur van ten minste één jaar. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.225,- bruto per maand (senior medewerker inhoud 2, schaal 11) bij een volledig dienstverband van 36 uur per week. Het Nederlands Jeugdinstituut volgt de CAO Sociaal Werk.

Informatie en Sollicitatie

Je kunt uw sollicitatie met curriculum vitae uiterlijk 23 augustus indienen via de knop Solliciteren op de website: www.werkenbijhetnji.nl. Inlichtingen over het NJi, de functie en de vakgroep zijn verkrijgbaar bij Karlijn Stals, tel. 030 – 2306589 (leidinggevende vakgroep Vakmanschap en Professionalisering) tot 31 juli en bij Marianne Berger, tel. 030 – 2306532 (senior adviseur/projectleider) vanaf 31 juli.

De eerste ronde gesprekken plannen we op woensdag 2 en donderdag 3 september. De tweede ronde op donderdag 10 september.

We geven de voorkeur aan een gesprek op locatie. Vanzelfsprekend nemen we daarbij de nodige richtlijnen voor afstand en hygiëne in acht. Mocht je vanwege klachten of kwetsbaarheid voorkeur hebben voor een digitaal gesprek, dan maken we hier afspraken over. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Directeur

Directeur Oranje Fonds

Voor het Oranje Fonds zoeken wij een maatschappelijk geëngageerde directeur die op energieke wijze als boegbeeld staat voor de ambities van het Fonds. Een directeur die met een duidelijke visie op de ontwikkelingen in het werkveld met een verbindende stijl het Oranje Fonds verder weet te ontwikkelen en te positioneren.

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan als huwelijkscadeau van alle Nederlanders aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Zij zijn het beschermpaar van het Fonds en zetten zich uit volle overtuiging in om de belofte van het Fonds werkelijkheid te laten worden en daarmee de onderlinge verbondenheid en samenhang tussen alle mensen te bevorderen, zowel in Nederland als in de Caribische delen van het Koninkrijk. Sociale initiatieven rekenen op de warme belangstelling van het beschermpaar van het Oranje Fonds. Zij verrassen ieder jaar gesteunde projecten met een werkbezoek, steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet en reiken jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zodat niemand er alleen voor staat. Daarom steunt het Fonds initiatieven waarbij het iets voor een ander willen doen centraal staat. Denk daarbij aan sociale projecten in Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk; van buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten en taalprogramma's voor nieuwkomers in Nederland. Het gaat vaak om projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door de inzet van die vrijwilligers mogelijk zijn. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de samenleving. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten voor een sociaal verbonden samenleving. Jaarlijks biedt het Oranje Fonds ondersteuning aan ruim 10.000 initiatieven in het hele Koninkrijk.

De organisatie
Het Oranje Fonds staat onder leiding van de directeur en kent vier afdelingen. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Het Fonds telt ongeveer 65 medewerkers. Zij beoordelen aanvragen, kennen bedragen toe en zorgen voor een juiste verantwoording. Daarnaast zorgen ze voor fondsenwerving, begeleiden en communiceren ze over programma’s, campagnes en werken ze aan het verspreiden van kennis en expertise. Daarnaast wordt het vermogen beheerd. Een fiduciair beheerder geeft inhoudelijk advies aan het Oranje Fonds.

Om zo transparant en deskundig mogelijk te werken, heeft het Oranje Fonds naast een professionele organisatie ook een bestuur en verschillende commissies. Het bestuur is het hoogste orgaan binnen het Oranje Fonds en bepaalt het algemene beleid van de stichting, houdt toezicht op het beheer van de organisatie en stelt het bestedingsbeleid, de begroting en jaarrekening vast.

De strategische opgaven
Voor de komende jaren zijn de volgende strategische opgaven gemarkeerd.
 • Interne organisatie: Er moet worden geïnvesteerd in de interne organisatiekracht om de positie als een doelmatige, ondernemende en talentvolle organisatie naar de toekomst verder te versterken. Dit vergt vaardig leiderschap.
 • Fondsenwerving: het Oranje Fonds wil een financieel gezonde organisatie zijn, een belangrijke partner blijven van de Nederlandse Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij en minder gevoelig worden voor ups en downs in de financiële markten. Ook moet de fondsenwervende kracht worden ingezet om meer middelen te genereren voor de sociale initiatieven (die allen geraakt zijn door COVID-19).
 • Branding van het Oranje Fonds als merk: stevige inzet is nodig om de inhoudsbekendheid van het merk Oranje Fonds te vergroten. Middels het aanscherpen van de merkidentiteit moet aantrekkingskracht en herkenbaarheid van het Fonds worden vergroot.
 • ‘Sociaal verschilmakers’ mobiliseren: iedereen die iets voor een ander wil doen, zoals aanvragers, duurzame donateurs en vrijwilligers, willen wij betrekken en inzetten voor het Fonds.
 • De programmatische en thematische aanpak: Het is duidelijk dat de crisis veroorzaakt door COVID-19 vraagt om een doordacht antwoord. Dit betekent dat de reeds ingezette beweging van het door ontwikkelen van de programmatische en thematische aanpak een zeer belangrijke opgave is.

Uw profiel
Wij zijn op zoek naar een directeur met visie op de toekomst van het Oranje Fonds. De directeur is in staat om onze maatschappelijke impact verder te vergroten ten behoeve van een sociaal en verbonden Koninkrijk. U werkt aan de verdere professionalisering van een toekomstbestendig, veerkrachtig en vitaal Fonds. U bent in staat om als boegbeeld van het Fonds ons naar buiten te vertegenwoordigen. U kunt daarbij denken aan het beheren en opbouwen van relaties en duurzame partnerships met onder meer sponsoren, overheden en andere goede doelen organisaties. Ook beschikt u over ondernemerschap en weet u nieuwe manieren van fondsenwerving aan te wenden en daarmee de positie van het Fonds voor onze doelgroepen naar de toekomst te versterken. U beschikt over ruime leidinggevende en veranderkundige ervaring. U bent in staat om op duidelijke en verbindende wijze uw collega’s in het managementteam aan te sturen en mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het MT en de organisatie. U heeft daarbij ervaring met een programmatische en thematische aanpak. Tevens beschikt u over voldoende bedrijfskundige ervaring om onze bedrijfsvoering op strategisch niveau aan te sturen en ook leiding te kunnen geven aan vermogensbeheer. Ten slotte beschikt u over gevoel voor de governance verhoudingen die bij deze positie horen.

Functie-eisen
Om succesvol te kunnen zijn in deze functie verwachten we dat u tenminste voldoet aan de volgende eisen:
 • U bent strategisch en analytisch sterk, u bent in staat visie te ontwikkelen en aanjager te zijn van vernieuwing.
 • U heeft bij voorkeur inhoudelijke kennis van en aantoonbare ervaring met het werkveld van het Oranje Fonds.
 • U heeft goede bestuurlijke en maatschappelijke antennes en gevoel voor de bijzondere positie van het Oranje Fonds.
 • U beschikt over relevante netwerken en bent in staat tot het onderhouden van de relaties die het Fonds heeft met loterijen, sponsors, fondsen, onderzoeksinstituten en overheden.
 • U bent communicatief vaardig en weet het verhaal van het Oranje Fonds op een authentieke manier – ook ‘on stage’ en in de media – uit te dragen.
 • U heeft ruime aantoonbare (eindverantwoordelijke) ervaring met het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving.
 • U beschikt over aantoonbare ervaring met fondsenwerving.
 • U beschikt over aantoonbare kennis van (financiële) bedrijfsprocessen en vermogensbeheer.
 • U beschikt over een vloeiende beheersing van het Nederlands en Engels, in woord en geschrift.
 • En internationale werkervaring strekt tot aanbeveling.

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie bij een bijzondere en maatschappelijk betrokken organisatie gesitueerd aan de Maliebaan in Utrecht. Het bestuur handelt bij benoeming naar letter en geest van de Wet Normering Topinkomens.

Interesse?
Het Oranje Fonds laat zich in deze procedure adviseren door werving- en selectiebureau Colourful People. René Burgler, partner bij Colourful People geeft u graag antwoord op vragen. Hij is bereikbaar via r.burgler@colourfulpeople.nl of mobiel op +316 2857 5436. De preselectiegesprekken vinden digitaal plaats met Colourful People. U wordt verzocht uw interesse zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 20 augustus 2020 kenbaar te maken via het online sollicitatieformulier of te sturen naar r.burgler@colourfulpeople.nl

Data:
 • 20 augustus sluiting reactietermijn.
 • 24-28 augustus digitale preselectiegesprekken met Colourful People.
 • 8 en 10 september, vooravond/avond digitaal 1e ronde met selectiecommissie Oranje Fonds.
 • 16 september, einde middag, fysiek 2e ronde met selectiecommissie Oranje Fonds.

Een selectie-assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. We zijn voornemens de procedure in september af te ronden.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Senior fondsenwerver particulieren

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Al 70 jaar werken we aan vrede in conflictgebieden waar het oorlog is of waar de samenleving ontwricht is na jaren van geweld. Dit doen we niet alleen, maar altijd samen met lokale partners.

We zijn actief in veertien landen: van Irak tot Colombia, en van Syrië tot Zuid-Soedan. Daar ondersteunen we vredesactivisten en -organisaties met trainingen, juridische bijstand of psychologische hulp. We onderzoeken oorlogsgeweld en pleiten bij politici voor een rechtvaardig en vreedzaam beleid. We strijden tegen onmenselijke wapens als atoombommen én de investeringen daarin. Strijd jij mee?

PAX heeft op dit moment een beperkt fondsenwervings-programma maar heeft de ambitie om dit de komende jaren sterk te verbeteren en uit te breiden. Voor de particuliere markt betekent dit dat er meer focus zal komen op acquisitie, binding, behoud en upgrade en dat er meer wervingstechnieken gebruikt en meer wervingskanalen ingezet moeten worden.

Om onze fondsenwervende ambities te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar een ervaren en resultaatgerichte

Senior fondsenwerver particulieren

(36 uur per week)

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt zelfstandig, waar nodig samen met het vakteam fondsenwerving, de strategie voor de werving, binding en behoud van particuliere donateurs;
 • Je zorgt ervoor dat het bestaande programma uitstekend wordt uitgevoerd;
 • Je zorgt voor continue verbetering van het programma;
 • Je gaat op zoek naar welke uitbreiding van het fondsenwervings-programma bijdraagt aan het verhogen van het lange termijn rendement en implementeert deze uitbreidingen;
 • Je verdiept je in de (potentiële) geefdoelgroepen en richt je met de fondsenwerving op de wensen en verwachtingen van de gekozen doelgroepen.
 • Je bent creatief in het bereiken van nieuwe personen en doelgroepen die nog niet bekend zijn met PAX, je ontwikkelt hiervoor nieuwe concepten en activiteiten;
 • Je bewaakt het budget, analyseert en evalueert je acties, en je rapporteert over de uitgevoerde activiteiten, inclusief de financiële voortgang;
 • Je werkt samen met de verschillende programmateams binnen PAX om te kunnen bepalen welke projecten door fondsenwerving gebruikt gaan worden;
 • Je werkt samen met het vakteam Communicatie & Samenleving en met de collega’s van het vakteam Fondsenwerving om te komen tot sterke wervende communicatie

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met sterke analytische en strategische vaardigheden;
 • Je hebt ervaring met strategie- en beleidsontwikkeling
 • Je bent in staat om zelfstandig de verantwoordelijkheid voor de hierboven beschreven taken op te pakken;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in particuliere fondsenwerving binnen de non-profit;
 • Je bent een enthousiaste, resultaatgedreven teamspeler;
 • Je bent gewend om te werken met CRM systemen en daaruit te maken analyses en rapportages;
 • Je beschikt over drive, neemt graag het voortouw, je hebt doorzettingsvermogen en overtuigingskracht en hebt een goed relativeringsvermogen;
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden;
 • Je kunt uitstekend uit de voeten met werken in het Nederlands en in het Engels;
 • Je herkent je in de ambities van PAX en bent gemotiveerd om de doelstellingen van PAX te helpen realiseren;
 • Je kunt goed zelfstandig werken, bent communicatief, signaleert en benut kansen in de markt;

Wat biedt PAX?

 • Een uitdagende functie binnen een ambitieus, betrokken en hecht team;
 • Een functie met verantwoordelijkheid, ruimte voor ondernemerschap en mogelijkheden je te ontwikkelen;
 • Een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden met de intentie deze te verlengen bij goed functioneren;
 • Goede arbeidsvoorwaarden en een bruto maandsalaris tussen de € 2.503,87,- en € 4.235,15 (schaal 10 van de Arbeidsvoorwaardenregeling PKN) afhankelijk van kennis en ervaring op basis van een 36-urige werkweek.
 • Volledige vergoeding reiskosten woon-werk openbaar vervoer 2e klasse.

Informatie en procedure

Meer informatie over PAX vind je op onze website www.paxvoorvrede.nl. Voor eventuele nadere informatie over de functie kun je terecht bij Chiel Roelands (Teamcoördinator Fondsenwerving), telefonisch bereikbaar via 06 14764882 (ma t/m do).
Je sollicitatie t.a.v. Chiel Roelands ontvangen wij graag uiterlijk 28 juni a.s. uitsluitend via het formulier op de vacaturepagina van onze website.

De eerste gesprekken staan gepland voor de week van 6 juli.
PAX staat voor gelijke kansen en participatie voor iedereen met kwaliteiten, passie en lef. Wij nodigen kandidaten van alle achtergronden, ook met bijzondere gaven ofwel beperkte mogelijkheden, uit om te solliciteren naar deze functie.

Fondsenwerver Major Donors en Nalatenschappen

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Al 70 jaar werken we aan vrede in conflictgebieden waar het oorlog is of waar de samenleving ontwricht is na jaren van geweld. Dit doen we niet alleen, maar altijd samen met lokale partners.

We zijn actief in veertien landen: van Irak tot Colombia, en van Syrië tot Zuid-Soedan. Daar ondersteunen we vredesactivisten en -organisaties met trainingen, juridische bijstand of psychologische hulp. We onderzoeken oorlogsgeweld en pleiten bij politici voor een rechtvaardig en vreedzaam beleid. We strijden tegen onmenselijk wapens als atoombommen én de investeringen daarin. Strijd jij mee?

PAX heeft op dit moment een beperkt fondsenwerving programma maar heeft de ambitie om dit de komende jaren sterk te verbeteren en uit te breiden. Om die reden is er een nieuwe functie gecreëerd die met name gericht zal zijn op het ontwikkelen en onderhouden van persoonlijke relaties met mensen die de doelen van PAX willen steunen met grotere bijdragen.

Om deze functie in te vullen en daarmee onze fondsenwervende ambities te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar een

Fondsenwerver Major Donors en Nalatenschappen

(32 uur per week)

Wat ga je doen?

Als Fondsenwerver Major Donors en Nalatenschappen ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de fondsenwervingsstrategie gericht op het aangaan, versterken en uitbouwen van relaties met grote particuliere gevers en erflaters met als uiteindelijk doel het structureel vergroten van de inkomsten.

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt de strategie en het wervingsprogramma voor major donors en verzorgt de bijbehorende (wervings-)activiteiten. De nadruk ligt hierbij naast behoud vooral op groei;
 • Je bouwt een relatie op met bestaande en vooral nieuwe (potentiële) erflaters;
 • Je zorgt daarmee voor structurele en lange termijn groei in inkomsten op het gebied van grote gevers en nalaters;
 • Jij zorgt voor een ijzersterk relatiemanagement met onze grootste particuliere major donors;
 • Je werkt nauw samen met de vakleider en teamcoördinator fondsenwerving, collega’s van het vakteam fondsenwerving, het vakteam Communicatie & Samenleving en de directie;
 • Je werkt samen met de verschillende programmateams binnen PAX om te kunnen bepalen welke projecten door fondsenwerving gebruikt gaan worden;
 • Je monitort, evalueert en rapporteert over de uitgevoerde activiteiten, inclusief de financiële voortgang.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een HBO-opleiding afgerond en je hebt minimaal drie jaar ervaring als particulier fondsenwerver of relatiemanager;
 • Ervaring met proactief relatiemanagement is een must;
 • Ervaring met fondsenwerving gericht op major donors en nalatenschappen is een vereiste;
 • Je bent een geboren relatiebeheerder en netwerker met een ambitieuze inslag;
 • Je herkent je in de ambities van PAX en bent gemotiveerd om de doelstellingen van PAX te helpen realiseren;
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden;
 • Je kunt uitstekend uit de voeten met werken in het Nederlands en in het Engels;
 • Je bent nieuwsgierig, sociaal, outgoing, ondernemend, proactief en hebt een goed relativeringsvermogen.

Wat biedt PAX?

 • Een functie waarbij successen te halen zijn. Er is ruimte voor nieuwe ideeën, je kan echt meebouwen aan de ontwikkeling en strategie van fondsenwerving;
 • Een organisatie met bevlogen collega’s, die elk vanuit hun eigen discipline willen bijdragen aan de missie;
 • Een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden met de intentie deze te verlengen bij goed functioneren;
 • Goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris;
 • Volledige vergoeding reiskosten woon-werk openbaar vervoer 2e klasse.

Informatie en procedure

Meer informatie over PAX vind je op onze website www.paxvoorvrede.nl.

Voor eventuele nadere informatie over de functie kun je terecht bij Chiel Roelands (Teamcoördinator Fondsenwerving), telefonisch bereikbaar via 06 14764882 (ma t/m do).

Je sollicitatie t.a.v. Chiel Roelands ontvangen wij graag uiterlijk 28 juni a.s. uitsluitend via het formulier op de vacaturepagina van onze website.

De eerste gesprekken staan gepland voor de week van 6 juli.

PAX staat voor gelijke kansen en participatie voor iedereen met kwaliteiten, passie en lef. Wij nodigen kandidaten van alle achtergronden, ook met bijzondere gaven ofwel beperkte mogelijkheden, uit om te solliciteren naar deze functie.

Communicatie Medewerker

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. Dát is waar het Rode Kruis voor staat.

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen kunnen helpen in noodsituaties. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan negentienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp.

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Het Rode Kruis district Utrecht zoekt een:    

Communicatie Medewerker

 16 uur per week

Het betreft een tijdelijke functie van een 1 jaar; afhankelijk van de financiën is er mogelijk van verlening van het contract.

Plaats in de organisatie:

De communicatie medewerker rapporteert aan de vrijwilligersmanager.

Doel van de functie:

Met jouw communicatie skills zorg jij er voor dat iedereen in het district Utrecht het Rode Kruis kent en weet wat we lokaal doen. Op die manier help je mee aan de verankering van het Rode Kruis in de lokale haarvaten van Nederland.

Functie-inhoud:

 • Het coördineren en uitvoeren van diverse communicatie-activiteiten, waarbij het doel het vergroten van de zichtbaarheid van de activiteiten van het Rode Kruis Utrecht is.
 • Aansturen van het communicatieteam, bestaande uit vrijwilligers, van het district en de daarbij behorende afdelingen.
 • Coördineren en redigeren digitale nieuwsbrief.
 • Opstellen en uitsturen van persberichten.
 • Implementeren van de districtswebsite conform het landelijk model.
 • Verantwoordelijk voor de redactie van de website van het district en van de afdeling Utrecht.
 • Beheer portfolio Social media van district en de daarbij behorende afdelingen.
 • Begeleiden stagiaire communicatie

Functie-eisen:

 •   HBO werk- en denkniveau
 •   Minimaal 3 jaar ervaring als communicatie medewerker
 •   Kunnen schakelen tussen zelfstandig werken en samenwerking met bestuur.
 •   Kennis van online marketing
 •   Kennis van Social media
 •   Bereidheid tot onregelmatige werktijden
 •   Projectmatig kunnen werken
 •   Ervaring met het Officepakket: Word, Outlook, PowerPoint.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor de selectie van alle functies wordt de nadruk gelegd op de volgende competenties: plannen, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken, initiatiefrijk en specifiek voor deze functie op creativiteit en innovatie vermogen.

Wij bieden : 

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salaris conform schaal 9 afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring volgens de CAO van het NRK (min. € 2.694,96 en max. € 3.397,03 o.b.v. een fulltime dienstverband van 40 uur per week).

Reacties: Je motivatiebrief en cv gericht aan Vera Beijer ontvangen we graag uiterlijk 25 juni a.s. via https://werkenbij.rodekruis.nl/nl/Vacancy/Postulate/160794

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij  Chantalle van de Kerkhof; vrijwilligersmanager district Utrecht; cvandekerkhof@redcross.nl.

Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Directeur

Stichting Plattelands Jongeren Services (Stichting PJS) is de werkorganisatie van zeven verschillende jongerenorganisaties die actief zijn voor jongeren op het platteland. Stichting PJS ondersteunt deze organisaties bij de uitvoering van projecten, bestuursactiviteiten en administratieve werkzaamheden. Deze organisaties zijn o.a. Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Plattelandsjongeren NL en een aantal provinciale agrarische jongerenorganisaties door heel Nederland. PJS is slagvaardig en speelt in op de ontwikkelingen op het platteland en in de land- en tuinbouw. De organisatie heeft voor de komende jaren ambitieuze groeiambities. Het is een platte organisatie waarbij medewerkers veel verantwoordelijkheid hebben én nemen.

In verband met het vertrek van de huidige directeur zoekt het bestuur van Stichting PJS een enthousiaste en ondernemende

Directeur

24 uur (m/v)

De functie

De directeur geeft leiding aan de organisatie en is verantwoordelijk voor de strategie, organisatie en personeelszaken. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het behalen van de inhoudelijke en financiële resultaten. De directeur heeft een klantrelatie met de jongerenorganisaties. Elke jongerenorganisatie heeft een (vrijwilligers)bestuur. Het contact met bestuursleden en de directeur is nauw te noemen en zorgt voor continuïteit van de organisatie. De bestuursleden van de klanten zijn in de leeftijd tot 35 jaar.

De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting PJS en kan indien nodig met bestuursleden sparren over uitdagingen die zich voordoen. De organisatie bestaat uit 17 medewerkers.

De organisatie staat voor een aantal uitdagingen, de structuur van Stichting PJS is de laatste jaren steeds bijgeschaafd. De nieuwe directeur heeft in zijn/haar functie te maken met het ontwikkelen van een nieuwe, toekomstbestendige structuur, waarbij het welbevinden en ontwikkeling van medewerkers en de klantrelaties voorop staan.

In de dagelijkse werkzaamheden houdt de directeur zich o.a. bezig met:

 • De ontwikkeling en uitvoering van (meerjaren)beleid voor de organisatie
 • Voorbereiden van de begroting en financiële rapportages
 • Proactief financieel beleid voeren
 • Intensieve en goede contacten onderhouden met de klanten van Stichting PJS
 • Het acquireren van nieuwe klanten voor de stichting
 • Vertalen van vragen van klanten in producten en diensten
 • Leidinggeven aan de medewerkers van Stichting PJS in Utrecht en Drachten

Stichting PJS zoekt een ambitieuze directeur

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Een bouwer en verbinder
 • ‘People manager’
 • Ervaring op managementniveau
 • Aantoonbare affiniteit met jongerenparticipatie, platteland en/of agrarisch werk
 • Projectervaring is een pré
 • Aantoonbare ervaring en inzicht in financiële zaken
 • Inventief in het verwerven van nieuwe opdrachten en inkomstenbronnen
 • Zelfstandige denker en doener, die de hoofdlijn weet vast te houden
 • Coachende en stimulerende leidinggevende kwaliteiten
 • Sociaal en communicatief zeer vaardig
 • Een flexibele werkhouding heeft
 • Creativiteit, vermogen om buiten de vaste kaders te denken
 • In bezit van rijbewijs en auto

Wij bieden

 • Een functie voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van opleiding en ervaring volgens CAO Sociaal Werk
 • Een jonge en enthousiaste organisatie die alle ruimte biedt voor initiatief en groei
 • Standplaats: kantoor in het centrum van Utrecht
 • Enthousiaste collega’s met flexibele werkhouding
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • Veel contact met jonge mensen en frisse – nieuwe ideeën

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Menno Nijenhuis, voorzitter Stichting PJS (06 22 33 95 27). Schriftelijke sollicitaties inclusief cv: gericht aan Stichting PJS, t.a.v. Bernadette van Ginkel, per e-mail bvanginkel@stichting-pjs.nl dienen uiterlijk vrijdag 8 mei in het bezit te zijn van Stichting PJS.

Meer informatie over Stichting PJS: www.stichting-pjs.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

 

Medior Redacteur (30 uur)

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. We zijn op zoek naar een nieuwe collega!

Medior Redacteur  (30 uur)

 We zoeken per direct een enthousiast persoon die het Oranje Fonds en onze gesteunde initiatieven en campagnes effectief in de schijnwerpers kan plaatsen. Die bekend is met de kracht van (online) storytelling.

Je bent proactief, creatief, schrijft makkelijk, hebt een goed gevoel voor verhoudingen en antennes voor issues en kansen. Daarnaast weet je onder druk goed te presteren, ben je oplossingsgericht en initiatiefrijk.

Doel van de functie

Het Oranje Fonds optimaal in woord en beeld presenteren. Dit doe je door zorg te dragen voor alle print en online content van het Fonds. Je bewaakt de tone of voice, redigeert en publiceert teksten en nieuwsberichten. Social media hebben geen geheimen voor je, en je weet van ieder kanaal wat de beste manier is om mensen te bereiken. Daarnaast heb je ervaring met het maken en beheren van social media advertenties. Ook ken je de kracht van (bewegend) beeld en het belang van SEO.

Taken

 • Schrijven en redigeren van copy voor online en print
 • Beheer websites
 • Inhoud en opmaak online nieuwsbrieven
 • Beeldredactie
 • Bewaking huisstijl
 • Zelfstandig op zoek gaan naar nieuwe onderwerpen
 • Meedenken over optimalisatie van content en kanalen
 • Inspelen op de actualiteit met rakende content
 • Publiceren van berichten op social media en deze monitoren
 • Het maken en beheren van social media advertenties

Functie-eisen/competenties

 • HBO werk- en denkniveau
 • Een proactieve en innovatieve houding
 • Enige jaren ervaring als (web)redacteur/online marketeer in een complexe omgeving
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • Basiskennis HTML, Photoshop
 • Ervaring met email-marketing software, bij voorkeur MarketingCloud
 • Kennis en ervaring met CMS, bij voorkeur Drupal
 • Kennis van zoekmachineoptimalisatie/SEO
 • Kennis van en ervaring met Google Analytics
 • Kan goed inspelen op de actualiteit
 • Ervaring met beheer van social media kanalen
 • Ervaring met adverteren op social media

We bieden een leuke, afwisselende baan in een maatschappelijk actuele context. Het kantoor staat in Utrecht. De functie is binnen de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes, bestaande uit 20 professionals in een dynamisch team.  Het Oranje Fonds heeft een eigen arbeidsvoorwaardenreglement en goede marktconforme salarissen.

Reageren? We kijken graag uit naar je CV en korte motivatie.  Reageren kan tot uiterlijk 30 maart 2020, uitsluitend via redactie@oranjefonds.nl De eerste gesprekken staan gepland in de eerste week van april 2020. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. (Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.)

Communicatieadviseur

Voor VSO zijn merk, reputatie, huisstijl en positionering van groot belang; voor partnerships, fondsenwerving en vrijwilligerswerving moeten deze glashelder en herkenbaar zijn. De komende jaren hebben we speciale aandacht voor de positionering van VSO en het zichtbaar maken van ons werk. Zie jij dit als een mooie opdracht en combineer je graag strategie en uitvoering?

Wat ga je doen?

Opbouwen en bewaken van het merk en corporate identiteit:

 • Je ontwikkelt en implementeert een visie op de positionering van VSO. Je weet het merk en de reputatie van VSO te versterken. Je hebt hierin een leidende rol richting collega’s.
 • Je vertaalt de strategische doelen van VSO door naar een corporate communicatiebeleid. Je hebt een essentiële rol in het uitwerken van de corporate communicatie strategie in communicatieplannen en de uitvoering daarvan.
 • Je bent verantwoordelijk voor de visuele VSO identiteit en bewaking daarvan binnen onze projecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van corporate middelen, zoals huisstijl, jaarverslag, video’s, factsheets etc.

Opbouwen van communicatie naar de doelgroep van (zakelijke) partners: positionering VSO rond relevante thema’s en naar stakeholders:

 • Je maakt ons programmatische werk bekend bij o.a. (potentiële) partners, journalisten en maatschappelijke organisaties.

Je bent verantwoordelijk voor de communicatiestrategie om VSO bij onze doelgroepen bekend te maken:

 • Je creëert en signaleert kansen voor de profilering van VSO en speelt daar snel en adequaat op in. Je realiseert pakkende campagnes en PR-acties en zorgt voor (online) zichtbaarheid.

Jouw profiel

 • Je hebt WO werk- en denkniveau en je hebt 5 jaar ervaring als communicatieadviseur (inclusief corporate communicatie).
 • Je hebt ervaring binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking.
 • Je hebt relevante opleiding(en) op het gebied van communicatie.
 • Je schrijft soepel en toegankelijk, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je bent flexibel, ambitieus en vindt het een uitdaging om VSO’s groeiambitie waar te
  maken. Je wacht niet af, hebt lef, zet zelf dingen in gang en hebt daarbij succes. Je komt daarbij snel ‘to the point’ en weet in korte tijd van idee naar plan van aanpak te komen. Je leert graag en neemt altijd de verbeterpunten mee in je volgende acties.
 • Je kijkt ernaar uit om je kennis en je strategische denkvermogen in te zetten en in een klein team je handen uit de mouwen te steken en daarmee een verschil te maken.
 • Je werkt nauwkeurig en georganiseerd. Je weet hoofd- en bijzaken te scheiden.

Ons aanbod

 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden; CAO Sociaal Werk
 • Salaris: schaal 9, maximaal € 4.118 op basis van 36 uur of schaal 10 maximaal €4564,- op basis van 36 uur, afhankelijk van de ervaring.
 • Een maandelijks opgebouwd individueel keuzebudget; opgebouwd uit 18% van het bruto salaris
 • Leuk kantoor in het hart van Nederland
 • Werken binnen een internationale organisatie die voortdurend in beweging is
 • Ruimte voor ontwikkeling en opleiding.

Over VSO

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie met kantoren in 23 landen. Samen met lokale partners identificeren we lokale ontwikkelingsvraagstukken en oplossingen. Door de inzet en kennis van lokale en internationale vrijwilligers werken we met onze programma’s aan blijvende verandering op plekken waar dat het hardst nodig is. Vorig jaar bereikten we 1,5 miljoen mensen met onze ‘Volunteering for development’ aanpak.

De functie valt binnen het team Fondsenwerving & Communicatie in Utrecht. Ook werk je nauw samen met de collega’s van het marketingteam van het kantoor in Engeland. In deze rol rapporteer je aan het hoofd van het team fondsenwerving & communicatie. VSO is gevestigd in Het Nieuwe Kantoor (HNK ) een inspirerende en eigentijdse omgeving op loopafstand van Utrecht CS.

Solliciteer direct!

Ben je enthousiast geworden en voldoe jij aan ons profiel, twijfel dan niet en solliciteer direct! Mail jouw motivatie en CV in het Nederlands uiterlijk 6 januari onder vermelding van: vacature communicatieadviseur aan Anita van Dijk via personeelszaken@vso.nl. Wil je eerst meer weten over deze functie, neem dan contact op met hoofd fondsenwerving & communicatie Amanda van Nieuwenhoven op 030-2320600.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Medewerker Communicatie & Werving

Taal Doet Meer zorgt er met zo’n 1000 vrijwilligers voor dat van oorsprong anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is een rode draad in ons werk. Taal is nodig om een baan te vinden, je kinderen voor te lezen, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken. Zie voor meer informatie www.taaldoetmeer.nl

Per 1 januari 2020 zoeken we voor versterking van ons team een

Medewerker Communicatie & Werving

voor 24 tot 28 uur per week

Taken:

 • Visie ontwikkelen en mede uitvoeren van het communicatiebeleid van Taal Doet Meer
 • Initiëren, coördineren en uitvoeren van communicatieprojecten die de naamsbekendheid van Taal Doet Meer in de stad vergroten
 • Initiëren, coördineren en uitvoeren van wervingscampagnes voor vrijwilligers, met name gericht op de werving van vrijwilligers met een migratie-achtergrond
 • Initiëren, coördineren en uitvoeren van campagnes om bedrijven te betrekken bij de uitvoering van onze activiteiten
 • Aansturen van trainee of stagiaire.

Wij vragen:

 • Een hbo-opleiding op het gebied van communicatie
 • Ruime ervaring in het werken met diverse vormen van communicatie (website, persberichten, media-contacten, social media, folders, e.d.)
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met communicatieprojecten met van oorsprong anderstaligen
 • Affiniteit met ons werkveld en onze doelgroep
 • Kunnen schakelen tussen strategisch en uitvoerend niveau in een brede functie
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Dat je flexibel en stressbestending bent.

Wij bieden:

 • Een aanstelling voor een jaar met perspectief op verlenging
 • Een rechtspositie volgens de cao Sociaal Werk (maximaal schaal 8)
 • Een team van enthousiaste collega’s en een stimulerende werkomgeving.

Interesse?

Mail vóór 30 oktober 2019 je CV en een korte motivatiebrief naar info@taaldoetmeer.nl

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand met een migratie-achtergrond.

De 1e ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op dinsdagochtend 5 november 2019.

Voor meer informatie over de functie kun je bellen of mailen naar Lineke Maat, directeur Taal Doet Meer: lineke@taaldoetmeer.nl of 06-18210420.

Manager Communicatie en Fondsenwerving

Bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en talent van gevluchte studenten en professionals als:

Manager Communicatie en Fondsenwerving

–  Utrecht, 32-40 uur

Als Manager Communicatie en Fondsenwerving is het jouw verantwoordelijkheid om de bekendheid van het UAF te vergroten bij onze doelgroepen. Je bent succesvol als gevluchte studenten en professionals ons blindelings weten te vinden, donateurs ons tot in de lengte van dagen steunen en onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers met ons willen samenwerken. Natuurlijk doe je het niet alleen: als Manager Communicatie en Fondsenwerving stuur je een team met communicatieprofessionals en fondsenwervers aan.

Dit kan jouw nieuwe baan zijn

Als Manager Communicatie en Fondsenwerving vervul je een sleutelpositie binnen onze organisatie. Je bent lid van het Managementteam en denkt in die hoedanigheid volop mee over de ontwikkeling van een organisatie in beweging. Dit verwachten we van jou als Manager Communicatie en Fondsenwerving:

 • Je stelt jaardoelen op gebaseerd op  onze  strategie  en  doet  er  samen  met  je team alles aan om deze doelen te behalen
 • Je weet wat de organisatie nodig heeft aan financiele middelen  en spot kansen in de geefmarkt om aan deze needs te voldoen;
 • Je denkt vanuit onze doelgroepen en vertaalt onze positionering naar een marketing- en communicatieplan;
 • Je haalt het beste in het team Communicatie en Fondsenwerving naar boven en zorgt voor de juiste teamsamenstelling;
 • Aan de hand van een PME-cyclus zorg je voor de acquisitie en het behoud van donateur;:
 • Je onderhoudt een netwerk dat relevant is voor een Manager Communicatie en Fondsenwerving bij het UAF;
 • Je bewaakt budgetten, doet investeringsvoorstellen en  levert  informatie  aan voor de jaarbegroting, het jaarverslag, de jaarrekening en tussentijdse rapportages;
 • Je zorgt ervoor dat reputatie-, financiele en juridische risico’s in beeld zijn en beheerst worden;
 • Je adviseert het Managementteam over vraagstukken en problemen op het terrein van communicatie en fondsenwerving;

We weten wie we zoeken

Namelijk: een ervaren en enthousiaste professional met minimaal vijf jaar ervaring als leidinggevende. Jij weet als geen ander hoe je mensen en organisaties in beweging brengt, omdat je:

 • Een WO werk- en denkniveau hebt
 • Een trackrecord hebt als communicatiedeskundige en fondsenwerver. Je hebt een visie ontwikkeld op de fondsenwervingmarkt en weet alles over wervingsmethodieken, geefgedrag en communicatiestrategieen:
 • Hands on bent. Je ziet noodzakelijke veranderingen en zet deze door. Je bent kwaliteitsgericht, ambitieus en hebt oog voor de praktische  uitvoerbaarheid van je ideeen:
 • Een vaardige netwerker bent. Je spreekt de taal van onze verschillende stakeholders. Je bent een actieve en enthousiasmerende persoonlijkheid met passie voor ons werkveld:
 • Een verbinder bent. Je weet hoe je zowel intern als extern draagvlak moet creeren om kansen voor het UAF te verzilveren. Je kunt het immers niet alleen.

Voor wat hoort wat

Bij het UAF wordt er goed voor je gezorgd. Dit staat je te wachten als Manager Communicatie en Fondsenwerver:

 • Een inspirerende doelgroep om voor te werken:
 • Meer dan honderd enthousiaste en betrokken collega’s: Een centraal gelegen hoofdkwartier (Utrecht Rijnsweerd): Aandacht voor jouw ontwikkeling via de UAF Academie: Flexibele werktijden en thuiswerken:
 • Een ruime verlofregeling, een eindejaarsuitkering en een loopbaanbudget Maandelijkse stoelmassages en mindfulness:
 • En natuurlijk een marktconform salaris (schaal 11, CAO Sociaal Werk).

Dan nog even dit

De lnburgeringswet, die in 2021 in werking treedt, heeft invloed op de rol die het UAF speelt bij de begeleiding van gevluchte studenten en professionals richting een duurzame positie op de arbeidsmarkt. Deze en andere ontwikkelingen vragen om een herijking van de werkzaamheden van het team Communicatie en Fondsenwerving, een aangescherpte positionering en nieuwe fondsenwervende proposities en doelgroepen voor de werving van donateurs. Als je het leuk vindt om bij te dragen aan beleidsontwikkeling, dan is dit het moment om in te stappen.

Over het UAF

Het begon in 1948, toen een studentenopstand in Praag hard werd neergeslagen. Een groep van vijftig Tsjechische studenten en docenten vluchtte naar Nederland. Op initiatief van de Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om hun studie of werk in Nederland voort te zetten. Dat was het begin van het Universitair Asiel Fonds: het UAF. Tegenwoordig heten wij voluit Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Samen met donateurs, onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers ondersteunen en begeleiden we jaarlijks meer dan drieduizend gevluchte studenten en professionals. Zo geven we kennis en talent de ruimte om in Nederland van betekenis te kunnen zijn. Daarnaast behartigen we de belangen van gevluchte studenten en  professionals. Samen maken we het verschil.

Past deze vacature bij jou?

Dan nodigen we je van harte uit om jouw motivatie en cv voor 11 oktober aanstaande te sturen naar sollicitaties@uaf.nl. Vermeld daarbij het vacaturenummer 2019-11.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor vragen over de functie kun je terecht bij Aimee Vegter, a.vegter@uaf.nl of 030 – 252 08 89.